Tyck till om tyreso.se

Väghållning

Tyresö kommun ansvarar för det kommunägda vägnätet, samt de enskilda vägföreningarnas vägar på entreprenad, både sommar och vinter. För vissa vägar i kommunen ansvarar fastighetsbolag, vid Granängsringen (Tyresö Bostäder AB) och vid Tyresö Centrum (Rodamco).

Vi lovar:

Vintertid (15 oktober – 15 april):

  • Vi har beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.
  • Vi börjar snöröjningen senast när det snöat fem centimeter.
  • Vi prioriterar bussgator och cykel- och gångvägar vid centrumområdena.
  • Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga gator och vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa.
  • Vi avslutar sandupptagningen efter vintern senast den 15 maj.

Sommartid (16 april – 14 oktober):

  • Vi åtgärdar skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter senast fem timmar efter att vi fått reda på skadan.
  • Varje år röjer vi diken på en tiondel av kommunens vägnät.

Om belysningen:

  • Vi byter ut en fjärdedel av lamporna i vägbelysningen varje år. Trasiga lampor på platser som inte ingår i det planerade underhållet byter vi naturligtvis också ut.
  • Trasig belysning längs vägar lagar vi inom 14 dagar från den dag vi fått reda på felet.
  • Trasig belysning på parkvägar eller i en vägkorsning som gör att trafiksäkerheten eller personer hotas åtgärdar vi inom två arbetsdagar från den dag vi fått reda på felet.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet