Tyck till om tyreso.se

Renhållning

Med renhållning menar vi tjänster för avfall, slam och latrin. Tjänsterna finns i olika alternativ och består av hämtning av matavfall, hushålls- och grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall samt farligt avfall.

Vi lovar:

  • Du kan ringa Servicecenter och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar.
  • Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.
  • Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.
  • Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.
  • Om du beställer jourtömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-31

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet