Tyck till om tyreso.se

Parkskötsel

Tyresö kommun sköter de grönytor, lekplatser och planteringar som finns på kommunens mark. I arbetet ingår också tömning av kommunens papperskorgar och hundlatriner. Gräsytor och parker ska hållas välskötta och välstädade.

Vi lovar:

  • För att öka tryggheten håller vi samtliga gatlyktor vid gång- och cykelvägar fria från växtlighet. På så sätt får gång- och cykelvägarna maximal belysning.
  • Alla lekplatser som Tyresö kommun ansvarar för är märkta med en skylt.
  • Säkerheten på de kommunala lekplatserna besiktas en gång per år. Allvarliga fel åtgärdar vi inom en vecka. Mindre fel tar vi hand om inom en månad. Vi noterar också anmärkningar och bevakar dem vid nästa säkerhetsbesiktning.
  • När vi gör om en lekplats, eller bygger en ny, ökar vi tillgängligheten till lekplatsen och till lekredskapen.
  • Du som gör en felanmälan till oss får besked om åtgärder inom fem arbetsdagar.
  • Vi tömmer papperskorgar och hundlatriner efter behov, men minst en gång per vecka.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet