Tyck till om tyreso.se

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Alla kan få en skada som leder till en funktionsnedsättning. Skadan kan vara psykisk, fysisk eller intellektuell och drabba människor i olika åldrar. Socialtjänsten i kommunen erbjuder stöd till dig som har ett funktionshinder.

Vi lovar:

 • Vi är tillgängliga
  När du ansöker om boende, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, personlig assistans eller någon annan insats får du en personlig handläggare. Om du inte är nöjd har du rätt att byta handläggare. En handläggare på biståndsavdelningen kan alltid nås under kontorstid om du har akuta frågor.
 • Vi bär synlig identitetsbricka
  Alla biståndshandläggare som gör hembesök hos dig bär en synlig identitetsbricka.
 • Planering
  När insatsen börjar görs en genomförandeplan tillsammans med dig inom en månad. Vi följer upp planen efter tre månader och sedan minst en gång om året.

Boendeverksamhet

 • Information om boende
  Varje år får du information om vilka boenden som finns i kommunen, och vilka nya bostäder som planeras. Du får också informationen vid andra tillfällen om du behöver det.
 • Stödperson på boendet
  Du får en stödperson på boendet redan innan du flyttar in.
 • Arbete, daglig verksamhet, studier
  Du erbjuds stöd för att komma i arbete, sysselsättning, daglig verksamhet eller börja studera.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-31