Tyck till om tyreso.se

Kulturverksamhet

Kulturskolan bedriver undervisning i musik, dans, teater och bild. Huvuddelen av undervisningen sker under eftermiddagar och kvällar i egna lokaler. Kulturenheten arrangerar program och evenemang för barn och vuxna, ansvarar för Tyresö konsthall och administrerar kulturbidrag och kulturstipendier. Enheten ansvarar också för Forellscenen.

Vi lovar:

  • Alla Tyresöbor i åldern 7–19 år erbjuds plats i kulturskolan. Om det blir kö till verksamheten tillämpas strikta turordningsregler.
  • Undervisning i kulturskolan omfattar minst 28 lektionstillfällen per läsår.
  • Alla elever i sång- och instrumentundervisning har möjlighet att delta i kör, orkester eller ensembleverksamhet efter det första året i kulturskolan.
  • Kötiden till Kulturskolan är max 6 månader för förstahandsvalet

Kulturenheten garanterar att kulturföreställningar och utställningar arrangeras för alla medborgare varje år:

  • Åtta samtidskonst- och temautställningar.
  • Tio teaterföreställningar för barn och föräldrar i alla delar av kommunen.
  • Åtta musikprogram med professionella artister på kommunens äldreboenden.
  • Fyra stora konserter eller andra musikarrangemang för kommunens ungdomar.
  • Kultur- och idrottsgalan, Tyresöfestivalen, Medeltidsdagarna och nationaldagsfirande.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet