Tyck till om tyreso.se

Individ- och familjeomsorg

Ibland möter man, som familj eller enskild, situationer som man inte kan klara utan hjälp från andra. Det kan handla om problem inom familjen, med ungdomar, missbruk eller ekonomiska svårigheter. Socialtjänstens uppgift är att invånarna i kommunen ska få det stöd och den hjälp de behöver.

Vi lovar:

Vi är tillgängliga
Du behöver bara ringa ett samtal till individ- och familjeomsorgen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.

Om du söker försörjningsstöd
När du har lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.

Stöd till barn och ungdom
Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor.

En anmälan om att barn eller ungdomar misstänks fara illa tas emot omgående och en första bedömning om ärendet är akut görs samma dag.

Familjehemsvård
Socialsekreterarna besöker alla barn och ungdomar som bor i familjehem minst två gånger per år och pratar med barnen utan att familjehemsföräldrarna är närvarande. Placeringen i familjehemmet följs upp minst två gånger per år. Barnen och deras vårdnadshavare får stöd vid umgänge.

Familjehemmen får kontinuerlig handledning och stöd. Socialsekreteraren besöker familjehemmet minst två gånger per år.

Familjerätt
Barn i skilsmässofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.

Stöd till personer med missbruksproblem
Alla nya besökare får en besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor. Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-01-11