Tyck till om tyreso.se

Idrotts- och friluftsanläggningar

Kommunens idrottsplatsservice erbjuder främst föreningar, men också skolor och allmänhet, ändamålsenliga anläggningar för träning och tävling i ett flertal idrotter.

Vi lovar:

Idrottsanläggningar

 • Inredning och utrustning i kommunens anläggningar underhålls regelbundet så att de är i brukbart skick.
 • Städning och skötsel utgår från varje anläggnings specifika behov.
 • Kommunens tävlingsanläggningar, där publika evenemang genomförs, ska alltid hålla relevant klass.
 • På fotbollsplaner där det spelas matcher genomförs dagligt underhåll under fotbollssäsongen.
 • Isen i ishallarna spolas minst fem gånger per dag.
 • Vi har alltid personal närvarande, på kommunens anläggningar, vid tävlingsarrangemang i respektive förbunds högsta serie.
 • Belysningen på motionsspåren, i Alby och vid Barnsjön, är tänd klockan 05.30-24.00 vid behov (mörker och skymning).
 • Rundskridskobanan på Drevviken plogas måndag-fredag när isen uppnått säker tjocklek (sköts av Stockholms idrottsförvaltning).

Kommunens friluftsbad

 • Alla badplatser som kommunen ansvarar för har nödvändig livräddningsutrustning anpassad utefter varje enskilts bads förutsättningar. Livboj ska finnas på alla bad.
 • Vattenprover tas minst tre gånger per år. Skyddsdykning genomförs två - tre gånger per år. Vid särskilda behov kan ytterligare provtagning eller skyddsdykning ske.
 • Vid Alby finns badramp för personer med funktionsnedsättning.
 • All utrustning på badplatser som kommunen ansvarar för underhålls regelbundet så att de är i brukbart skick.
 • De badplatser som kommunen ansvarar för städas regelbundet.

Alby friluftsområde

 • Tillsyn och skötsel utifrån områdets specifika behov, anpassat till de regler som gäller för friluftsområdet och naturreservatet.
 • Motionsslingan spåras då det fallit 20 cm snö. Övriga spårningar genomförs när förhållandena tillåter.
 • När isen bär plogas och hyvlas två naturisbanor på Albysjön. Provborrning sker innan banorna öppnas och provborrningar genomförs sedan regelbundet.
 • Under säsong sköts kanotleden mellan Drevviken-Albysjön för att hålla fri framkomlighet.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Högermeny