Tyck till om tyreso.se

Gymnasiet

Skolverksamheten i Sverige styrs av skollag, läroplaner och nationella förordningar. Läroplanerna talar om vilka uppgifter skolan har och vilka värderingar skolan ska stå för.

Vi lovar:

• Eleven får en mentor som följer utvecklingen och eleven får en individuell studieplan som följs upp en gång per år.

• Elevens studieresultat följs upp, utvärderas och bedöms av eleven själv och lärare i samband med utvecklingssamtalet.

• Eleven planerar tillsammans med mentor prov och större inlämningsarbeten gemensamt.

• Eleven erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.

• Om eleven är under 18 år får föräldrarna information om elevens kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via V-klass och i samtal med lärare. Alla elever får under hela studietiden information om sin egen kunskapsutveckling.

• Eleven tillsammans med mentor har framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Föräldrarna är välkomna att delta om eleven är under 18 år och därefter med elevens godkännande.

• Skolan har nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet