Tyck till om tyreso.se

Fritid - föreningsservice

Föreningar och privatpersoner har möjlighet att boka några av kommunens lokaler för till exempel träning, matcher, årsmöten och fester. Fritidsenheten ansvarar för kommunens kontakter med det lokala föreningslivet.

Vi lovar:

  • Vi arrangerar föreningsträffar två gånger per år.
  • Föreningsnytt skickas ut minst fyra gånger per år
  • Kul fritid i Tyresö ges ut en gång per år
  • Katalogen kultur- och fritid för alla, för personer med särskilda behov, ges ut vartannat år

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Högermeny