Tyck till om tyreso.se

Bistånd inom äldreomsorgen (värdighetsgaranti)

Vi garanterar att du har inflytande över den individuella vården och omsorgen

Seniorguiden

Seniorguiden är till för dig som är över 65 år eller är anhörig. Hit ringer du för att få information, stöd och rådgivning. Genom Seniorguiden får du tillgänglig vägledning och du som är äldre får mer inflytande över äldreomsorgen i Tyresö.

Seniorguidens uppdrag:

  • Ge råd, information, stöd och vägledning
  • Förmedla kontakt och slussa vidare
  • Mottagare av synpunkter, klagomål och ser till att du får återkoppling

Seniorguiden lyder under sekretesslagen och uppgifter om dig får inte föras vidare om du inte har gett ditt tillstånd till det. Du kan även framföra synpunkter och ställa frågor anonymt. Telefonnumret till Seniorguiden är 08-5782 95 30.

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt att du lämnar synpunkter och klagomål när du inte är nöjd med en tjänst. I första hand vänder du dig till personalen, chefen för verksamheten eller bistånds­avdelningen.

Du kan också vända dig till Seniorguiden med dina synpunkter. När du har framfört en synpunkt eller ett klagomål får du återkoppling av antingen biståndshandläggare, chef för verksamheten eller av Seniorguiden senast inom två veckor.

Handläggare

När du ansöker om äldreomsorg får du en handläggare som gör hembesök om du önskar. Är du inte nöjd får du byta handläggare. Du kan alltid få kontakt med någon på biståndsavdelningen på kontorstid.

Vi garanterar dig ett gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet

  • Vi uppträder vänligt, respektfullt och lugnt.
  • Vi har erforderlig kunskap.
  • Vi lyssnar, agerar och återkopplar. Dina synpunkter tas på allvar och vi informerar om vilka åtgärder som är gjorda eller vilka åtgärder som planeras.
  • Vi meddelar vem som kommer om den ordinarie personalen fått förhinder.
  • Vi kommer på överenskommen tid. Vid förhinder eller försening hör vi av oss omgående.
  • Vi följer de överenskommelser som vi gjort tillsammans med dig och/eller dina anhöriga.

Vi garanterar dig valfrihet

Kundval i hemtjänsten

När du har beviljats hemtjänst kan du välja mellan olika utförare som för genomförande av insatserna. Om du inte är nöjd med ditt val har du möjlighet att byta.

Önskemål om särskilt boende

När du har beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på. Du har möjlighet att besöka kommunens äldreboenden innan du gör ditt val. Om det inte finns plats när du ska flytta in, får du byta till det boende du önskat så snart det är möjligt.

Möjlighet att bo tillsammans

Genom olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner, även om inte båda har behov av särskilt boende. Biståndsavdelningen kan utifrån individuell bedömning, ge förtur till exempelvis trygghetsboende och senior­boende.

Det är naturligtvis av största vikt att den lösning som kan erbjudas är tillfredsställande utifrån båda makarnas behov och önskemål.

Vi garanterar dig ett självbestämmande, individanpassning och delaktighet

Samtal inför beslut om insatser i äldreomsorgen

För att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg, anpassad efter dina önskemål, behov och förväntningar, vill vi få och ge information om de insatser du kan beviljas utifrån dina behov. Du – och dina anhöriga om du vill – erbjuds samtal med biståndshandläggaren.

Uppföljningssamtal vid förändrat behov av vård och omsorg

Om ditt behov av vård och omsorg förändras erbjuds du – och dina anhöriga om du vill – samtal med biståndshandläggare för att få information och utforma ditt fortsatta behov av vård och omsorg


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet

Värdighetsgarantierna baseras på den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen.

Syftet med värdighetsgarantierna är att du ska känna dig trygg, uppleva att du bestämmer hur ditt liv ska se ut och att du ingår i ett meningsfullt sammanhang. Det innebär också att du ska känna dig välinformerad och att dina synpunkter beaktas.

Upplever du att vi inte uppfyller värdighets­garantierna?

Kontakta då chefen för verksamheten eller Seniorguiden.