Tyck till om tyreso.se

Klarspråk

Tyresö kommun ska använda sig av ett enkelt och tydligt språk. 2006-2009 genomfördes ett klarspråksprojekt som resulterade i en skrivhandledning för kommunanställda, ärendehandbok och mallar för tjänsteskrivelse och yttranden.

Klarspråksprojektet i Tyresö

Projektets tyngdpunkt har legat på klarspråk i beslutstexter och utredningar inom områden för myndighetsutövning. 300 medarbetare deltog i en halvdags introduktionskurs i att skriva klarspråk. I satsningen ingick också en tvådagars klarspråkskurs med 60 chefer. Deltog gjorde också handläggare som dagligen kommunicerar skriftligt med kommuninvånare och förtroendevalda. En projektanställd språkkonsult fick i uppdrag att göra en bred översyn av kommunens texter, att utforma skrivkurser och ta fram nya riktlinjer för skrivande.

Nu är projektet avslutat, men klarspråk är fortfarande en viktig del av att ge våra kommuninvånare god service och bra bemötande.  

Här hittar du Tyresö kommuns skrivhandledning som senast uppdaterades våren 2013.


Publicerad av: sandra.rosendahl@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Kontakt

Kommunkansliet

Politiskt ansvar