Tyck till om tyreso.se

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv i alla verksamheter. vi ska ha hög servicekänsla, god nåbarhet, ge ett gott bemötande och ha stor lyhördhet mot medborgarna, både som myndighet och som serviceorganisation.

De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är medborgarperspektiv, valfrihet, respekt, närhet och tillgänglighet.

Läs mer om vårt grundläggande förhållningssätt

Kommunen har också en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.


Så arbetar vi för ökad service till medborgarna

 • Kvalitetsgarantier

  Här kan du läsa om vad du har rätt att förvänta dig för tjänster och service av kommunen. Tyresö kommun har kvalitetsgarantier för 22 olika verksamheter, till exempel bygglov, hemtjänst, förskola och skola.

 • Riktlinjer för nåbarhet och bemötande

  Tyresö kommuns huvuduppgift är att ge invånare, förtroendevalda, företag och organisationer samt anställda i kommunen, service inom de områden som kommunen ansvarar för.

 • Synpunktshantering

  I Tyresö kommun tar vi alla förslag, beröm och klagomål från våra invånare på allvar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.

 • E-tjänster

  Våra e-tjänster ska förenkla medborgarnas vardag, ge en snabbare ärendehantering och möjlighet att följa sitt eget ärendes gång.

 • Klarspråk

  Tyresö kommun ska använda sig av ett enkelt och tydligt språk. Ett klarspråksprojekt har resulterat bland annat i en skrivhandledning för kommunanställda.

 • Service och bemötande

  Kommunens personal ska vara tillgänglig för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt för att lämna upplysningar, ge vägledning och råd, besvara frågor och hjälpa tillrätta.

 • Servicecenter – din kontakt med kommunen

  I Servicecenter kan Tyresöborna få information och vägledning, ställa frågor, lämna synpunkter och klagomål, be om råd och mycket annat som gäller kommunen.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-16

Högermeny