Tyck till om tyreso.se

Kvalitetspriset 2011

Brevik skola fick ett hedersomnämnande och familjerätts- och familjevårdsenheten diplom vid utdelningen av Tyresös kvalitetspris 2011.

Syftet med priset är att premiera kommunala verksamheter och privata utförare av kommunal verksamheter som medverkar till att utveckla Tyresö kommun, dess vision och strategiska utvecklingsområden.

Verksamheter ansöker om priset som bygger på förbättringshjulet - planering, genomförande, utvärdering, förbättring. Utifrån enhetsplanen och en beskrivning av utvecklingsarbetet bedöms medborgarfokus och kvalitet med mera.  I år nådde ingen av de nominerade enheterna upp till kraven på systematisk uppföljning och utvärdering, varför inget pris delades ut.

Brevik skola fick hedersomnämnande med motiveringen:

Brevik är en sammanhållen förskola och skola. Skolan satsar extra på basämnena svenska, matematik, engelska samt idrott. Skolans undervisning har en hög grad av individanpassning. Både förskolan och skolan har mycket goda resultat på föräldra- och medarbetarenkäterna. Skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete och arbetsro råder.
I Brevik skola undviker man negationer, och praktiserar det påbjudna istället.
Enheten leds av en engagerad ledare.

Socialförvaltningens familjerätts- och familjevårdsenhet fick diplom.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-11-13