Tyck till om tyreso.se

Kvalitetspriset 2010

Missbruksenheten fick Tyresö kommuns kvalitetspris 2010. Priset överlämnades i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni. Den vinnande enheten får förutom äran 25.000 kronor.

Missbruksenheten tar emot Kvalitetspriset 2010

Missbruksenhetens Ansa Haapala, Ulla Flygare, Sara Markgren, Ingrid Johansson och Sven Bastin tog emot blommor, check och diplom vid utdelningen av Kvalitetspriset 2010 den 17 juni. Foto: Karin Hassler


För att sprida goda resultat i organisationen har Tyresö kommun inrättat ett kvalitetspris. Syftet med priset är att premiera kommunala verksamheter som medverkar till att utveckla Tyresö kommun, dess vision och strategiska utvecklingsområden.

Missbruksenheten får Kvalitetspriset 2010 med motiveringen:

””Enheten har en starkt brukarorienterad verksamhet med stort intresse och engagemang för att utveckla enheten. Missbruksenheten arbetar med ett brett spektrum av olika åtgärder och varje klient har en individuell plan. Det finns en stabil och kunnig personalgrupp. Medarbetarna på enheten trivs med sitt arbete och känner sig delaktiga. Enheten leds av en utvecklingsinriktad och engagerad ledare. Utvecklingsarbetet är strukturerat, förankrat och pågår kontinuerligt, bland annat med utgångspunkt i omvärldsanalyser.”

Ytterligare tre enheter var nominerade till priset: Lindalen Städ & Hemtjänst, Stimmets förskolor och skola samt Brevik skola.

Läs mer om kommunens kvalitetspris via länken till höger.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-11-13