Tyck till om tyreso.se

Kvalitetspriset 2009

Fordonsprogrammet vid Tyresö gymnasium fick Tyresö kommuns kvalitetspris 2009. Priset överlämnades i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni. Den vinnande enheten får förutom äran 25.000 kronor.

Kommunfullmäktiges ordförande Jan Larsson, Per-Olof Ahlfors och Helena Lundqvist, ansvariga för Fordonsprogrammet på Tyresö gymnasium.Kommunfullmäktiges ordförande Jan Larsson överlämnar en check och hurrar för Per-Olof Ahlfors och Helena Lundqvist, ansvariga för Fordonsprogrammet på Tyresö gymnasium.

 

Fordonsprogrammet får kvalitetspriset med motiveringen:

”Gymnasieeleverna på Tyresö gymnasiums fordonsprogram ska utvecklas till kompetenta och anställningsbara medborgare. Fordonsprogrammet har utvecklats från en enhet som var nedläggningshotad på grund av för få sökande till att i dag ha fler sökande än platser. Framgångsfaktorn är starkt engagerade lärare som arbetar bra tillsammans. Eleverna är också aktiva i programmets utveckling.”

Fordonsprogrammet gymnasiet 

 

Stimmets skola och förskola får hedersomnämnande

Motivering:
”Stimmets skola har en bra och passande vision ’En skola för alla’. Att inkludera elever med särskilda behov och funktionshinder är oerhört viktigt på Stimmet. Enhetens styrkor är den breda kompetensen med många specialister, engagerad ledning, samverkan mellan verksamheterna, gott arbetsklimat och bra metodstöd i arbetet. Stimmet har god kännedom om uppnådda resultat i olika undersökningar och bedriver med ledning av detta ett strukturerat utvecklingsarbete.”

Stimmets skola och förskola (Sagan och Båten)

 

Resursenheten vid socialförvaltningen får hedersomnämnande

Motivering:
”Syftet med verksamheten är tydligt och genomsyrar verksamheten. Genom skapandet av resursenheten har man blivit tydligare såväl gentemot målgruppen som internt i organisationen. Enhetens framgångsfaktorer är en kunnig och engagerad personalgrupp som brinner för målgruppen och sina arbetsuppgifter. Utbildning och handledning sker regelbundet. Enheten ingår i flera nätverk med aktörer såväl inom kommunen som utanför, vilket ger inspiration och utbyte av erfarenheter. ”

Resursenheten

 

Ytterligare tre enheter var nominerade:

Ålderdomshemmet på Björkbackens äldrecentrum

Rehabcenter 

Tyresö skola och förskola

 

Varför ett kvalitetspris?

Tyresö kommun arbetar målmedvetet med att de tjänster som kommuninvånarna erbjuds ska hålla hög kvalitet. Därför har kommunen instiftat ett kvalitetspris för att premiera verksamheter som medverkar till att utveckla Tyresö kommun, dess vision och strategiska utvecklingsområden.

Läs mer om Tyresö kommuns kvalitetspris


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-10-01