Tyck till om tyreso.se

Kvalitetspriset 2008

Trollängens äldreboende fick Tyresö kommuns kvalitetspris 2008. Priset överlämnades i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni. Den vinnande enheten får förutom äran 25.000 kronor.

Personal från Trollängens äldreboende gratuleras till Kvalitetspriset 2008 av kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson.Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson gratulerar personal från Trollängens äldreboende till Kvalitetspriset 2008. Från vänster: Katalin Budai, Krystyna Bonarek, May Hegnes, Annika Härjeström och verksamhetschefen Ewa Lundqvist.

 

Trollängen är ett äldreboende med sjukhemskaraktär och gruppboende för personer med demenssjukdomar. Där finns också korttidsboende. Trollängen drivs på entreprenad av Carema Omsorg AB.

Trollängen får kvalitetspriset med motiveringen:

  • Trollängen har en stark brukarorienterad verksamhet med ett mycket stort intresse och engagemang för att utveckla och kvalitetssäkra enheten och dess resultat. Man har byggt upp hållbara strukturer som skapar ordning och reda samt tydlighet i utvecklingsarbetet och dess styrning som utgår från ägaren Caremas affärsidé. Enheten har flera värderingsinstrument för att med fakta som grund arbeta med ett utveckla verksamheten.

  

Fritidsgårdsverksamheten får hedersomnämnande med motiveringen:

  • Fritidsgårdsverksamheten deltar i ett nätverk med fem andra kommuner för att utveckla verksamheten. Man följer upp verksamheten både i det dagliga arbetet och genom olika uppföljningsmetoder. Personalen kan sin målgrupp, anpassar verksamheten efter dem och är flexibel. Man arbetar mycket med bemötandet och förhållningssättet mot ungdomarna för att utveckla verksamheten men också ur ett demokratifostrande perspektiv. Verksamheten är tydligt utvecklingsinriktat och har klarat detta på egen hand utan yttre stimulans.

Ytterligare fem enheter var nominerade till kvalitetspriset: Biblioteket, Hästskons boendeenhet, stadsbyggnadskontoret, Trollebo kooperativ förskola, Tyresö bostadsenhet.

Varför ett kvalitetspris?
Tyresö kommun arbetar målmedvetet med att de tjänster som kommuninvånarna erbjuds ska hålla hög kvalitet. Därför har kommunen instiftat ett kvalitetspris för att premiera verksamheter som medverkar till att utveckla Tyresö kommun, dess vision och strategiska utvecklingsområden.

Läs mer om Tyresö kommuns kvalitetspris


Publicerad av: webmaster

Senast uppdaterad: 2017-06-15