Tyck till om tyreso.se

Kvalitetspriset 2007

Tyresö kommuns kvalitetspris 2007 gick till enheten Kastanjen i Björkbackens äldreboende. Vinnaren får, förutom äran, 25.000 kr. Hedersomnämnanden går till Vintergatans Montessoriskola och Missbruksenheten. Övriga nominerade tilldelas diplom.

Kastanjens äldreboende fick Kvalitetspriset 2007Lyckliga pristagare från Kastanjen. Från vänster: Eva Pinner, Beatrice Grüter-Dahl, Linda Voss, Catrin Ullbrand och Iréne Kölbom.

 

Kastanjens äldreboende vann kvalitetspriset

Motivering:
"Såväl boende som anhöriga tas om hand på ett föredömligt sätt. Det finns systematik i uppföljning av arbetsinsats och bemötande. Personalen har hög kompetens, medarbetarna känner stor arbetsglädje och utvecklingsklimatet är positivt. En närvarande chef deltar i den dagliga verksamheten för att ge handledning och inspiration. Enheten är en förebild inom sitt verksamhetsområde tack vare sitt kvalitetsarbete och sin kvalitetsmedvetenhet."

Missbruksenheten fick hedersomnämnande

Motivering:
"Enheten har en stark brukarorienterad verksamhet. Man arbetar mycket medvetet med att säkerställa ett gott bemötande. Personalgrupp är stabil och kunnig. Medarbetarna på enheten trivs med sitt arbete och känner sig delaktiga. Enheten leds av en utvecklingsinriktad och engagerad ledare. Utvecklingsarbetet är strukturerat, förankrat och långsiktigt." 

Vintergatan Montessoriskolan fick hedersomnämnande

Motivering:
"Enheten erbjuder en medveten och genomtänkt verksamhet som fostrar eleverna till självständigt tänkande, helhetssyn och förmåga att använda sin kunskap. Enheten har ett tydligt syfte och en genomtänkt pedagogik som genomsyrar hela verksamheten. Barn och föräldrar är väl informerade om kunskapsmål och arbetssätt. Enheten är populär med lång kö och olika undersökningar visar på goda resultat."

Diplom till övriga fem nominerade

  • Hästskons boendeenhet
  • Krusboda skola och Ballongens förskola
  • Miljö- och bygglovskontoret
  • Ringens förskola
  • Rotvik och Öringe förskolor

Juryn

En utvärderingsgrupp med representanter för förvaltningarna samt inbjudna experter från våra grannkommuner gjorde en första bedömning bland de inkomna bidragen. En jury bestående av externa representanter under ledning av kommunchefen Staffan Isling, beslutade vilken enhet som skulle få kvalitetspriset 2007.


Publicerad av: webmaster

Senast uppdaterad: 2017-07-17