Tyck till om tyreso.se

Kvalitetspriset 2006

Vinnare av Kvalitetspriset 2006.

Glada vinnare, från vänster Helena Thelander, Marie Hagelsjö, Snezana Jovanovic, Maria Gustafsson, Marianne Gustavsson, Annika Eriksson Dahl, Sonja Järnbrink och Maire Pitkänen.

Paletten, Stenkulan och Trollsländan fick priset på 25.000 kronor

Den vinnande enheten består av tre förskolor i Trollbäcken: Paletten vid Sjöhagsvägen/Fornuddsvägen, Stenkulan i Centralområdet vid Alléplan och Trollsländan på Skolvägen vid Trollbäckens idrottsplats.

Hedersomnämnande går till Strandskolan/Strandpärlan och till Missbruksenheten.

Motiveringar Kvalitetspriset 2006

Vinnare:
Enheten Paletten, Stenkulan och Trollsländan

Motivering: ”Bra och medveten pedagogisk verksamhet med åldersindelade grupper där barn och personal flyttar mellan avdelningarna. Individuella planer för barnen, en god dokumentation och bra regelbunden information. Enheten är populär. Gott chefsskap och en medveten utveckling med hjälp av resultat som framkommer vid olika undersökningar.”

Hedersomnämnande:
Enheten Strandskolan och Strandpärlan
Motivering: ”Medveten och genomtänkt verksamhet som fostrar till självständigt tänkande och en helhetssyn på hur man använder kunskap. Skolan anpassar sitt arbetssätt till olika människors sätt att lära sig. Medarbetarna deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Chefen tror på och stöttar personalen. Skolan har gott rykte och visar goda resultat. Man arbetar medvetet med frågor om moral och etik. En medveten utveckling av verksamheten pågår.”

Hedersomnämnande:
Missbruksenheten

Motivering: ”Ledningen karaktäriseras av personligt och synligt engagemang och aktivt deltagande i verksamheten. Struktur och metoder finns och medarbetarna deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Medarbetarna har hög kompetens, stor empati och uthållighet i ett långsiktigt förbättringsarbete med brukarna. Generös inställning till lärande och kompetensutveckling. Erfarenheter och kunskaper sprids utanför den egna verksamheten genom aktivt deltagande i olika nätverk. 

 

Övriga nominerade enheter

Följande åtta enheter var nominerade:

  • Biblioteket
  • Fornuddens skola
  • Hanvikens skola och förskola
  • Äldreboende Kastanjen/Viljan
  • Missbruksenheten
  • Förskolan Paletten – Stenkulan – Trollsländan
  • Ringens förskola
  • Strandskolan/Strandpärlan

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-10-01