Tyck till om tyreso.se

Tyresö kommuns kvalitetspris

Kvalitetspriset ska premiera verksamheter som medverkar till att utveckla Tyresö kommun genom förenkling, förbättring och nytänkande. Kvalitetsutmärkelsen omfattar samtliga verksamheter oavsett regiform. Priset ska uppmärksamma verksamheter som genom att arbeta utifrån våra gemensamma förhållningssätt ger service med största möjliga nytta för medborgare. 
 

De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.

Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.

Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.

Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.

Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Vinnaren presenteras vid en ceremoni där samtliga nominerade verksamheter och kommunledningen bjuds in. 2015 delades priset ut på Kvalitetsdagen den 19 november.

Läs mer om vinnarna av kvalitetspriset 2013

Läs mer om vinnarna av kvalitetspriset 2015


Publicerad av: sandra.rosendahl@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-01

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kvalitetschef
Catrin Ullbrand
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar