Tyck till om tyreso.se

Kvalitetsutmärkelser

Att delta i kvalitetstävlingar är ett viktigt led för att utveckla kvalitetsarbetet.

Kommunen får en genomgång av starka och svaga sidor i förhållande till andra kommuner och verksamheter, vilket är en viktig utgångspunkt för fortsatta satsningar och prioriteringar. Kommunen anordnar också en egen kvalitetstävling, Tyresö kommuns kvalitetspris.


Kvalitetstävlingar

  • Sveriges kvalitetskommun

    Tyresö deltar i tävlingen Sveriges kvalitetskommun, där deltagarnas kvalitet utvärderas på en kommunövergripande nivå.

  • Tyresö kommuns kvalitetspris

    Kommunala verksamheter och privata utförare som medverkar till att utveckla Tyresö kommun kan ansöka om Tyresö kommuns kvalitetspris.

Publicerad av: Britt-Marie Hansson Lähdet

Senast uppdaterad: 2017-06-15