Tyck till om tyreso.se

Tyresö kommuns logotyp

Logotypen är den främsta symbolen för Tyresö kommun. Den gäller för kommunens samtliga verksamheter.

Logotypen består av den specialritade texten Tyresö kommun (det är alltså inget typsnitt) samt kommunvapnet. Tyresö kommuns logotyp är skyddad, ska hanteras professionellt och får aldrig missbrukas. Text och vapen bildar tillsammans en bild som inte får modifieras, delas upp eller förvrängas. Logotypen ska användas på alla publikationer där kommunen är avsändare. Andra aktörer än kommunen får inte använda logotypen om Tyresö kommun inte är avsändare eller sponsor.Tyresö kommuns logotypDen enradiga logotypen används i första hand. Den finns i färg, svartvitt och i en negativ version, det vill säga med vit text så den syns mot mörka bakgrunder.

Den treradiga logotypen används i undantagsfall när det formatet passar bättre, till exempel på presentprodukter. Den finns också i färg, svartvit och negativ version.

Alla godkända logotyp-varianter finns under Relaterad information. Där hittar du även exempel på hur det inte ska se ut.

Logotypens placering
På en trycksak placeras logotypen till höger längst ned på sidan på framsidan och centrerat på baksidan.

Förvaltnings- eller enhetsnamn och egna symboler får inte placeras i direkt anslutning till logotypen. Enskilda verksamheter får inte profilera sig grafiskt så att den kommunala avsändaren blir otydlig.

Frizoner anger hur nära logotypen får placeras mot en ytterkant, ett textblock, en adressrad, en bild eller andra grafiska element (se skiss):


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Kontakt

Kommunikationsenheten