Tyck till om tyreso.se

Föreningar kan annonsera gratis

Tyresöföreningar kan marknadsföra sina offentliga evenemang om de händer i Tyresö och är öppna för allmänheten. Tipset publiceras både i evenemangskalendern och i mån av plats i månadsbladet. Dessa tjänster är kostnadsfria.

Evenemangskalendern finns på kommunens webbplats

Ditt tips publiceras löpande i evenemangskalendern på kommunens webbplats. Bifoga gärna bilder. Tänk på att du måste ha fotografens och den fotograferades tillstånd. En bild som är tänkt för hemsidans evenemangskalender måste vara i jpg-format och får inte överstiga 2 Mb.

Tipsa oss om evenemang

Månadsbladet annonseras i lokaltidningen Mitt i Tyresö

Månadsbladet är en annonsplats för kommunala och föreningars kultur- och fritidsevenemang. OBS! Om du vill annonsera i månadsbladet måste du skicka in ditt tips senast den 10:e månaden före evenemanget. Eftersom det är begränsat utrymme i månadsbladet publiceras tipset i mån av plats.

Månadsbladet publiceras som helsidesannons i lokaltidningen Mitt i Tyresö i slutet av varje månad (uppehåll i juli) och är oftast sista sidan i kommunbilagan. För evenemang under sommarmånaderna juni och juli är sista dag för inlämnande av uppgifter den 10 maj.

Månadsbladet finns också att hämta som lösblad på kommunens Servicecenter och på biblioteken i Tyresö centrum, Tyresö Strand och Trollbäcken. 

Regler för publicering:

  • Allmänheten måste ges tillträde till evenemanget, föreningars interna sammankomster publiceras inte.
  • Evenemanget ska vara i Tyresö. Undantag kan göras om målgruppen främst är Tyresöbor men platsen ligger utanför kommungränserna.
  • Texterna ska vara kortfattade och objektiva – redaktionen förbehåller sig rätten att redigera längre texter.
  • Evenemangstips med stötande eller kränkande innehåll publiceras inte.
  • När du skickar in tips via tipsformuläret godkänner du publicering på tyreso.se, i mån av plats i månadsbladet samt att informationen även sprids vidare till lokaltidningar.
  • Skicka gärna med bilder men tänk på att du måste ha fotografens och den fotograferades tillstånd. En bild som är tänkt för hemsidans evenemangskalender måste vara i jpg-format och får inte överstiga 2 Mb. Om bilden är tänkt för månadsbladet måste vara minst 200 dpi för att hålla bra kvalitet vid tryck.

Redigering av evenemangstips

Evenemangstipsen administreras av utvecklingsförvaltningen. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkommet material och att utelämna ofullständigt material.


Publicerad av: Kristina Erdholm

Senast uppdaterad: 2017-03-23

Högermeny

Kontakt

Kultur och bibliotek

Avdelningschef
Susanne Gunnarsson
Postadress:
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Biblioteket i Tyresö centrum, Östangränd 7

Politiskt ansvar