Tyck till om tyreso.se

Kommunbilagan 2011

En månatlig bilaga i Mitt i Tyresö med aktuella nyheter, utförliga artiklar om kommunens service och reportage från verksamheterna.

KommunbilagaBilagan består av tre sidor redaktionellt material och på baksidan finns månadsbladet för kommande evenemang i Tyresö. Någon enstaka gång består bilagan av åtta sidor. Bilagan kommer ut tio gånger om året och innehåller reportage och artiklar som levandegör kommunens insatser för Tyresöborna. Vid beslut om bokslut och budget fokuserar bilagan på detta. 

Här hittar du månadsbladet. 

Har du synpunkter om innehållet är du välkommen att kontakta kommunikationsenheten på info@tyreso.se. Ansvarig utgivare är kommunikationschef Karin Hassler.

Bilagorna hittar du i modulen.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-03