Tyck till om tyreso.se

Kommunbilagan 2012

En månatlig bilaga i Mitt i Tyresö med aktuella nyheter, utförliga artiklar om kommunens service och reportage från verksamheterna.

Kommunbilagan kommer ut nio gånger om året och innehåller reportage och artiklar som levandegör kommunens insatser för Tyresöborna. Vid beslut om bokslut och budget fokuserar bilagan på detta.

Bilagan består av tre sidor redaktionellt material och på baksidan finns månadsbladet för kommande evenemang i Tyresö. Någon enstaka gång består bilagan av åtta sidor, till exempel inför sommaren.

Kommunbilagorna hittar du via länkarna till höger.

Här hittar du månadsbladet. 

Har du synpunkter på innehållet är du välkommen att kontakta kommunikationsenheten på info@tyreso.se. Ansvarig utgivare är kommunikationschef Karin Hassler.

Utgivningsplan 2013

Februaribilaga 29 januari
Marsbilaga 26 februari
Aprilbilaga 26 mars
Majbilaga 30 april
Sommarbilaga 28 maj
Septemberbilaga 27 augusti
Oktoberbilaga 1 oktober
Novemberbilaga 29 oktober
Decemberbilaga 26 november

Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-17