Tyck till om tyreso.se

Information från kommunen

Det är viktigt att Tyresöborna blir informerade om kommunens verksamheter och hur deras skattepengar används. Dessutom finns andra målgrupper som av olika skäl vill veta mer om Tyresö. Media, företag, föreningar och organisationer, turister och de som funderar på att flytta hit.

Här hittar du några kanaler som används för kommunikation. Här finns också styrdokument som kommunikationspolicy och grafisk profil.

Kontakta kommunikationschefen eller kommunikationsenheten om du vill veta mer om kommunens informationskanaler.


Tyresö kommuns informationskanaler

 • tyreso.se

  tyreso.se är kommunens officiella webbplats och den viktigaste informationskanalen mot medborgare, omvärld och samarbetspartners.

 • Kommunrutan

  Kommunrutan är kommunens gemensamma annonsplats i gratistidningen Mitt i Tyresö. Där finns alla annonser utom platsannonser.

 • Kommunbilaga i Mitt i Tyresö

  Nio gånger om året ger kommunen ut en bilaga i Mitt i Tyresö med till största delen redaktionellt material.

 • Facebook

  Följ Tyresö kommun på Facebook, få uppdateringar om vad som händer och ha dialog om våra verksamheter.

 • Twitter

  På Twitter kan du följa Tyresö kommuns inlägg.

 • Instagram

  Med Instagram visar vi upp attraktiva Tyresö. Följ Tyresöbor, kommunens verksamheter, föreningar, kändisar och chefer under en vecka på ...

 • Månadsbladet

  Månadsbladet är ett informationsblad där föreningar i Tyresö kostnadsfritt kan annonsera sina arrangemang. Bladet utgör också sista sidan i Kommunbilagan i Mitt i Tyresö.

 • Applikationer för mobila enheter

  Tyresö kommun erbjuder två olika appar för mobiltelefon - en naturkarta med friluftstips och en app för ungdomar som besöker ...

 • Beställ broschyrer

  Här hittar du de flesta trycksaker Tyresö kommun producerat. Du kan läsa dem på skärmen, ladda hem pdf:er för att skriva ut dem eller beställa hem dem.

 • Budget- och bokslutsinformation

  I samband med beslut om Tyresö kommuns bokslut och budget informerar vi i lokaltidningen Mitt i Tyresö om hur dina pengar används.

 • Nyhetsbrev

  Du kan prenumerera på nyheter via digitala nyhetsbrev eller RSS. Nyhetsbrev finns för olika intresseområden.

 • Pressmeddelanden

  Kommunikationsenheten skickar ut pressmeddelanden till ett stort antal tidningar. Dessa finns också samlade på en sida riktat till journalister.

 • Taltidning

  Personer med lässvårigheter kan gratis prenumerera på Tyresö taltidning som kommer ut ungefär en gång i månaden. Taltidningen skickas ut på en cd av Daisy-format.

Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-01

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunikationschef
Charlotta Janson Josephsson
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar

Kontakt

Kommunikationsenheten

Tyresö i media

Tyresö i media

Ofta har varianter av samma nyhet publicerats i olika medier. Om vinklingen inte skiljer sig åt så länkas här bara till en publikation.  

Tyresö i media