Tyck till om tyreso.se

Var finns handlingar om min fosterhemsplacering?

 

Frågor och svar

 • Dessa handlingar omfattas av sekretess och en sekretessprövning kommer att göras. Du har rätt att ta del av det i akten som rör dig och din placering. Förekommer det andra personer i akten kommer detta att maskeras om vi inte får in fullmakter från dem du tror kan finnas omnämnda.

  Uppgifter arkivet behöver:

  • Fullständigt Namn (eventuella efternamn) 
  • Personnummer
  • Moderns personnummer och namn
  • Faderns personnummer och namn
  • Ev. personnummer och namn på syskon
  • Telefonnummer (då vi mest troligt behöver talas vid några gånger)
  • Fullmakter från personer som kan tänkas vara omnämnda i akten (om det går, annars görs bedömningen utan dessa)

Högermeny