Tyck till om tyreso.se

Varför internationellt samarbete?

Därför samarbetar Tyresö internationellt
Tyresös internationella arbete och kontakter inriktas på att stödja demokrati och långsiktig hållbar utveckling. Kommunledning, politiker och personal i Tyresö kommun verkar för att deltagande i internationella nätverk blir en naturlig del av verksamheten. Internationellt arbete gör det möjligt för Tyresö att hämta hem nya, användbara kunskaper och erfarenheter, men också att till andra dela med oss av vårt kunnande, som kan bidra till utveckling av demokrati och välstånd i vår omvärld.

Personalen utvecklas
Våra internationella kontakter gör det möjligt att  dra nyttja av och utveckla kunskaper hos vår egen personal i olika delar av kommunens verksamhet. I ett internationellt pespektiv ser vi vårt arbete med nya ögon och kan känna ökad stimulans och arbetsgläde. 

Nytta för näringslivet
Tyresös näringsliv, drygt 1 200 mindre företag, ska också kunna dra nytta av kommunens internationella kontakter. Företagen i kommunen är beroende av omvärldens efterfrågan och konjunkturer. Vår förmåga att bedriva god kommunal verksamhet och ge bästa service till invånarna är beroende av ett livskraftigt näringsliv och en vital exportindustri, grunden för Sveriges välstånd.

Unga Tyresöbor får större arbetsmarknad
Det är viktigt att barn och ungdomar engageras i internationellt arbete och får kontakter med jämnåriga utomlands. Det ökar ungas förståelser för vår omvärld, kan bidra till ökad integration och förebygga främlingsfientlighet. Internationella kontakter ger också unga tyresöbor en framtida arbetsmarknad utan gränser!  Det är viktigt att skolan och ungdomarnas organisationer tar vara på de internationella möjligheterna, t ex inom utbildning, kultur- och idrottsverksamhet. Ett sätt för unga att få pröva på ett jobb i annat EU-land är att söka som EU-volontär inom EU-programmet Ungdom. Tyresö kommun är godkänd som sändande organisation för EU-volontärer.

Kommunens EU-samordnare
är också samordnare för övrig internationell verksamhet i kommunen inklusive vänortssamarbete.
Har du, ditt företag eller din förening erfarenhet av EU-samarbete och kanske en idé om ett projekt där kommunen borde deltaga?
I spalten till höger finns kontaktuppgifter till kommunens samordnare dit du kan vända dig med förslag till och frågor om EU-finansiering av samarbetsprojekt, ungdomsutbyte, vänortsutbyte mm. 

 
Åter till Tyresö kommuns internationella verksamhet

 

 
Publicerad av:

Senast uppdaterad: 2016-08-15

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Internationellt samarbete
Helene Bergström

Politiskt ansvar