Tyck till om tyreso.se

Internationell verksamhet

Tyresö deltar i internationellt samarbete genom sina vänorter i Frankrike och Lettland.

Kommunledningen i Tyresö har beslutat att kommunen ska delta i internationellt samarbete och upprätthålla internationella kontakter inom EU och Östersjöregionen. Väsentligt är också kontakten med våra vänorter.

Flera av kommunens verksamheter har ömsesidigt yrkes- och studieutbyte med europeiska städer inklusive Tyresös vänorter.

Tyresös vänorter

Tyresös vänorter är Cesis i Lettland och Savigny Le Temple i Frankrike. De är en naturlig bas för kommunens internationella kontakter. Vänorterna är belägna i EU-länder. Det har öppnat även för EU-finansierade samarbetsmöjligheter.
Läs mer om Tyresös vänorter

Tyresö Vänortsförening

Vänortsföreningen är ideell och verkar för ett folkligt utbyte mellan Tyresöborna och invånarna i vänorterna. Föreningen ordnar uppskattade aktiviteter, till exempel kvällar med landstema: föredrag med mat och dryck, resor med besök i vänorterna där man ibland bor hemma hos varandra. Föreningen har nära kontakter med skolor och andra föreningar.

Vill du bli medlem eller veta mera, kontakta gärna Mats Fält, ordförande i styrelsen, e-post mats.falt@tyreso.se

Partnerskap i Sydafrika

Tyresö har sedan 2012 ett 3 -årigt partnerskap med den sydafrikanska kommun Theewaterskloof. Partnerskapet finansieras med medel från ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. ICLD verkar för att främja lokal demokrati i de utvecklingsländer som ingår i Sidas prioriterade samarbetsländer. Tyresös samverkan med Theewaterskloof har handlat om Ung Företagsamhet, som ett led i fattigdoms bekämpning och för att motverka arbetslöshet. Tyresö gymnasium har varit engagerade i projektet som avslutades 2015.

Nu tittar vi på nya möjligheter att skapa partnerskap med något annat land. 

EU-information på biblioteken

På biblioteken i Tyresö finns informationsmaterial om EU.  Är det något du saknar kan du vända dig till kommunens EU-samordnare.

EU:s webbportal på svenska

En bra webbplats att börja söka på är EU:s webbportal på svenska.

EU-upplysningen
EU-upplysningen har fått i uppdrag av riksdagen att informera om EU. Här hittar du bland annat information om passregler, Europaparlamentet, EU:s budget. Länk till sidan finns under relaterad information.
EU-upplysningen

ESF
Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste instrument för sysselsättning och arbetsmarknad. Från denna fond driver Tyresö kommun, tillsammans med grannkommuner i regionen, tre projekt: Matchning Södertörn, Kom An, Carpe (socialförvaltningen).
Länk till ESF webbplats

Studier och kompetensutveckling

För dig som studerar, söker arbete eller arbetar inom utbildningsområdet finns många möjligheter till finansierad utbildning och kompetensutveckling genom Erasmus +. För att hitta rätt bland program och finansieringsmöjligheter finns en särskild statlig myndighet till din tjänst:  Universitets- och högskolerådet.

För dig som är ung öppnar sig också spännande möjligheter, till exempel som EU-volontär. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beviljar medel till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete, se länk under relaterad information.

EU-samverkan i stockholmsregionen

Tyresös EU-samordnare ingår i ett nätverk av kollegor inom Stockholms län. 

SKL International (Sveriges Kommuner och Landsting) erbjuder stöd till kommuner, landsting och regioner i arbetet med att söka och genomföra EU-projekt.

Stockholmsregionens Europakommitté med kontor i Bryssel bistår med internationella kontakter vid projektansökan samt med kontakter inom EU-organisationerna.


Publicerad av: Helene Bergström

Senast uppdaterad: 2017-04-25

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Internationellt samarbete
Helene Bergström

Politiskt ansvar