Tyck till om tyreso.se

Regler vid parkering

Här får du svar på vad som gäller vid parkering och hur du gör vid parkeringsböter med mera.

Grundregler vid parkering

På kommunens tomtmark såsom skolor och och andra verksamheter är det förbjudet att parkera förutom på markerade parkeringsplatser.

Alla kommunens stripade bilar med "Tyresö kommun" logga behöver inte något tillstånd, men får endast stå på markerade parkeringsplatser.

På gator och vägar, allmänna parkeringar och övrig mark gäller rådande parkeringsregler.

Parkeringsplatser

  • Parkering får endast ske på markerade platser
  • Parkeringsskiva ska användas
  • För parkering gäller tidsbegränsning som framgår av skyltning.

Undantag från parkeringsreglerna med parkeringstillstånd

  • Fordon med parkeringstillstånd utfärdat av Nokas får parkeras utan att använda parkeringsskiva på markerad plats mellan klockan 06-19 alla dagar
  • Parkeringstillstånd för 24-timmars parkering utfärdade för bland annat vaktmästare och jourfordon, får parkeras inom hela skol- och idrottshallsområdena
  • Personal, besökare och entreprenörer som har behov att parkera längre tid än angiven skyltning eller på annan plats än markerad parkering kan begära tillfälligt parkeringstillstånd för högst 5 dagar i följd. Kontakta rektor för aktuellt område
  • Parkeringstillståndet gäller endast inom det angivna rektorsområdet.

Invändning mot utfärdad kontrollavgift ska skriftligen insändas till:

Hojab parkeringsservice,
Box 102, 169 81 Solna.
Telefon 08-735 29 99
Fax 08-735 29 95.

Vid felaktig, skadad eller bristfällig skyltning gör du en felanmälan, se kontaktuppgifter under relaterad information.


Publicerad av: ann-louise.ristiluoma@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-07

Högermeny

Felanmälan - synpunkter

Felanmälan - synpunkter

Akut ring 578 299 00!

Felanmäl eller beställ här