Tyck till om tyreso.se

När sker översyn av träd?

 

Frågor och svar

  • Trädvårdsplan för utemiljön runt kommunens fastigheter håller på att upprättas och ska vara till grund för åtgärder som behöver göras löpande.

    Det innebär att alla kommunens utemiljöer runt fastigheterna ska gås igenom av fastighetsenheten och få en underhållsplan som kan leda till eventuella föryngringsbeskärningar och fällning av sjuka träd.

    Tidplan: våren 2016.


Högermeny