Tyck till om tyreso.se

Om utemiljön

Här får du svar på frågor om utemiljön runt kommunens fastigheter såsom vem sköter utemiljön och vinterunderhållet? När städas utemiljön? När besiktas lekredskapen? När sker snöröjning?

Underhåll av utemiljön sker efter underhållsplaner, behov och felanmälan från verksamheten. Om arbeten inte är utfört eller om du har en synpunkt lägg in en felanmälan under relaterad information.

Vid övergripande frågor kontakta er fastighetsförvaltare.

 

Frågor och svar

 • Vem sköter utemiljön och vinterunderhållet?

  Det sköts av anlitad entreprenör BITE AB (hette tidigare SVEAB) efter beställning från fastighet.

  Entreprenören ansvarar för att vinterväghållningen utförs så att säkerhet och god framkomlig miljö erhålls.

 • När städas och töms papperskorgar på gården?

  Det sker löpande dock minst en (1) gång i veckan. Utemiljön ska ge ett välvårdat intryck.

 • När byts eller fylls sanden på i sandlådor och under gungor?

  Det sker årligen varje vår.

  Sanden i sandlådorna är "bakbar", alltså kan den formas. Sanden under gungor är "strid" och ska förbli delbar för att dämpa vid eventuellt fall från gunga.

 • När underhålls markbrunnarna?

  Det sker en (1) gång per år efter sandupptagningen på våren. Vid stopp i brunnarna ska verksamheten meddela felanmälan.

 • Får man plantera blommor själv utanför verksamheten?

  Ja, men i samråd med fastighetsenheten.

 • När beskärs buskar och häckar?

  Under vår och försommar.

 • När klipps gräsmattorna?

  Gräsmattan sköts med utgångspunkt från att den ska vara vacker och tilltalande för allmänheten.

  Gräs klipps vid ca 8-10 cm.

 • När sker översyn av träd?

  Trädvårdsplan för utemiljön runt kommunens fastigheter håller på att upprättas och ska vara till grund för åtgärder som behöver göras löpande.

  Det innebär att alla kommunens utemiljöer runt fastigheterna ska gås igenom av fastighetsenheten och få en underhållsplan som kan leda till eventuella föryngringsbeskärningar och fällning av sjuka träd.

  Tidplan: våren 2016.

 • Vad gäller vid utemöbler?

  Fastighetsenheten ansvarar för fasta bord och bänkar.

 • När underhålls tak, hängrännor och stuprör?

  Det sker årlig rensning och funktionskontroller efter lövfällningen varje höst.

 • När sker lövupptagning?

  Lövupptagning sker på hösten när löven börjat falla och ska pågå löpande under hela lövfällningen.

 • När besiktas lekredskap?

  Det sker årligen av auktoriserad besiktningsman som fastighetsenheten anlitar.

 • När påbörjas snöröjningen?

  Vilka insatser som görs baseras på vädret samt prognoser från SMHI.

  Entreprenören ska hålla jour och beredskap för vintersäsongen under perioden 1 oktober till 1 maj.

  Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snöröjning hela tiden.

  Tider för utförande:

  • Skolor och förskolor - alla vardagar (kväll och natt)
  • Idrottshallar, gymnastiksalar och tillhörande parkeringar - alla dagar
  • Äldreboende och gruppboenden - alla dagar
  • Brandstationen - alla dagar (prioriteras)
  • Övriga fastigheter alla dagar.
 • När sandas det vid snö och halka?

  Vid halka sandas det efter snöplogning har skett. Är det halt och isbildning på vägar som är en säkerhetsrisk ska det anmälas till fastighets felanmälan för åtgärd.

 • Vad prioriteras vid snöröjning?

  • Brandstation
  • varumottagningar 
  • tillgängligheten (ramper).
 • Vart sker snöröjningen?

  Det plogas på vägen till verksamheten, gångvägar fram till entréer, utrymningsdörrar, varuintag, miljöhus och eventuell parkering.

  Det ska handskottas och halkbekämpas vid entréer, utrymningsdörrar, trappor och ramper eller på andra ytor där maskiner ej kan användas.

 • Skottas gårdarna på förskolor och skolor?

  Endast gångstråk plogas och skottas till entréer.

 • Jag ser inga snöröjningsfordon?

  På förskolor och skolor sker snöröjning och sandning på kvällar och nätter då entreprenör inte får använda maskiner dagtid.

  Tider då plogning inte får ske är:

  • förskolor kl 7-16.30
  • skolor kl. 7-18.
 • Det är inte snöröjd på morgonen när jag kommer?

  Vid sent snöfall på natten och under dagen ska verksamheten själva snö-och halkbekämpa vid entréer och trappor i väntan på entreprenör.

 • När sker sandupptagning?

  Vårt mål är att sanden ska vara borttagen senast 15 april om vädret tillåter.

  Anledningen till att vi inte börjar sandsopning tidigare beror på att det fortfarande kan vara minusgrader på nätterna som medför halka.


Publicerad av: ann-louise.ristiluoma@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-31