Tyck till om tyreso.se

Här beställer du en tom el-avfallsbur till din verksamhet.

Din enhet står själv för kostnaden för hämtning av den fulla buren, och betalar enligt gällande taxa.

OBS!
Får du ingen bekräftelse på att vi mottagen din felanmälan har den inte nått oss, det kan vara så att du missat att skriva i ett obligatoriskt fält.

*Uppgifter som måste fyllas i

*Namn
*Enhet/avdelning
*Adress
*Telefon
*E-post


*Antal tomma burar
*Vart ska buren/burarna lämnas


Övrigt
 

 
  
  
  
  


Publicerad av: ann-louise.ristiluoma@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-02-16

Högermeny