Tyck till om tyreso.se

Avfall och återvinning

Sidor för dig som arbetar i Tyresö kommuns fastigheter. Här beställer du hämtning av grov-och el-avfall, tömning/spolning av fettavskiljare, ändrar avfallet eller felanmäler utebliven hushållsavfallshämtning samt svar på annan återvinning.

Välj vilken avfallstjänst du vill beställa under relaterad information - dygnet runt.

Bra att veta

  • Ej fått hämtat avfall - anmäl direkt dagen efter om inte avfallet är hämtat på utsatt dag

  • Hushållsavfall - beställning eller ändring - vill du beställa kärl, ändra storlek eller antal på ditt kärl. Läs om hushållsavfall

  • Matavfallsinsamling - kontakt: My Blomgren, renhållning, anknytning 291 26 eller my.blomgren@tyreso.se. Läs om matavfall

  • Grov- och elavfallshämtning - observera hämtning endast 2 kb/per gång (cirka 2x2 meter.)

  • Park- och trädgårdsavfall - hämtas automatiskt av entreprenör genom fastighetsenheten.

  • Glas, plast, wellpapp och tidningar - för hämtning av den här typen av avfall kontaktar du valfri entreprenör. Kommunen anlitar Suez, telefon 08-519 330 00

  • Container - beställning av container gör du hos valfri entreprenör. Kommunen anlitar Suez telefon 08-519 330 00

  • Farligt avfall - kontakta Cija tank AB, telefon till kundtjänst: 08-556 617 30.  Läs om farligt avfall

Kostnader

Läs om kostnaderna


Publicerad av: Lollo Ristiluoma

Senast uppdaterad: 2017-01-31