Tyck till om tyreso.se

Avgifter för ärenden om alkohol, tobak och e-cigaretter

Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa med avgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.

Taxan innehåller följande avgifter  

Serveringstillstånd för alkoholdrycker:

  • Prövningsavgifter
  • Tillsynsavgifter för anmälan om ändring
  • Avgifter för ordinarie tillsyn
  • Avgifter för extra tillsyn

Försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter:

  • Avgift för anmälan om försäljning
  • Avgifter för ordinarie tillsyn
  • Avgifter för extra tillsyn

Avgifterna är anpassade till hur mycket tid som går åt för olika typer av ärenden och ska ska motsvara den genomsnittliga kostnaden för kommunens arbete.

Under rubriken Relaterad information finns taxan med alla avgifterna. I anvisningarna för olika typer av tillstånd, som finns på blankettsidan, står det vilka avgifter som gäller för den typ av tillstånd du ska söka. 


Publicerad av: Inger Carlsson

Senast uppdaterad: 2017-12-18