Tyck till om tyreso.se

Vad kostar det?

Här hittar du vilka avgifter som gäller för insatser du fått beviljat av socialtjänsten.

Om du blivit beviljad insatser enligt Lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning (LSS) är det avgiftsfritt, förutom avgift för mat och hyra.

Avgifter 2017

 • Städning 680 kr/månad
 • Tvätt 524 kr/månad
 • Inköp 524 kr/månad
 • Matdistribution 209 kr/månad
 • Omvårdnad dag och kväll och/eller dagverksamhet 
  837 kr/månad
 • Omvårdnad dygnet runt 2 013 kr/månad
 • Ledsagarservice 53 kr/tillfälle
 • Matlåda 48 kr/matlåda
 • Mat i dagverksamhet 66 kr/dag
 • Resor till eller från dagverksamhet 13 kr enkel resa,
  26 kr tur och retur. Högst 250 kr per månad.
 • Trygghetslarm avgiftsfritt 
 • Avlösarservice avgiftsfritt

Avgifter korttidsplats

 • Avgift 172 kronor/dag (av varav 105 kr avser mat,

  och 67 kr avser omvårdnad).

 • Resor till eller från korttidsplats 13 kr/resa

Omvårdnadsavgift vård- och omsorgsboende

 • Omvårdnads- och serviceinsatser 2 013 kr/månad
 • Mat 3 140 kr/månad

Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan olika boenden.

Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp

Dina sammanlagda avgifter, exklusive mat- och boendeavgifter, kan aldrig överstiga maxtaxan på 2 013 kr/månad.  

Förbehållsbeloppet garanterar dig en summa som du har rätt att ha kvar till levnadsomkostnader och boendekostnader. 

Förbehållsbelopp
 • Om du är yngre än 61 år gäller 5 563 kronor för ensamstående, och 4 700 kronor för sammanboende.
 • Om du är 61 år eller äldre gäller 5 223 kronor för ensamstående, och 4 345 kronor för sammanboende.

Vill du veta mer?

Kontakta avgiftshandläggare eller handläggare på socialförvaltningen.
Växel 08-578 291 00.

Läs mer om hur din avgift räknas fram. 


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-08-15

Högermeny

Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare träffas säkrast mån-fre mellan kl. 9.00-10.30. 

Övrig tid kan du lämna ett telefonmeddelande så återkommer en avgiftshandläggare till dig så snart som möjligt, senast inom 48 timmar.

tel: 08-578 297 25
tel: 08-578 295 95

Fax: 08-712 87 52

Växel: 08-578 291 00