Tyck till om tyreso.se

Renhållningstaxan

Kommunens avfallshantering bekostas helt med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Det innebär att det inte går några skattepengar till avfallsverksamheten.

Behovshämtning
Renhållningstaxan

Taxan innehåller fler tjänster som tjänar till att optimera avfallshanteringen och minska avfallsmängderna. 

Det här ingår i ditt helårsabonnemang:

  • Två kostnadsfria hämtningar av grov-och el-avfall. (gäller inte dig med sommartaxa, företagsabonnemang, hushåll i grupphusområden eller områden med underjordsbehållare).
  • Återvinning och slutbehandling av allt avfall som samlas in i kommunen. 
  • Tillgång till 20 stycken kostnadsfria besök på kretsloppscentralen i Petterboda.
  • Tillgång till miljöstation för farligt avfall. 
  • Tillgång till insamlingsskåpet "samlaren" för små-el och batterier.
  • Information, rådgivning och administration.
  • Hämtning av ditt hushållsavfall under hela året.

Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2017-12-08