Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Avgifter på kulturskolan

Kursavgifterna gäller från och med vårterminen 2017.

Instrumentalundervisning: 1155:-/termin. Från och med tredje barnet ger vi familjerabatt. För mer information, kontakta kulturskolans expedition.

Avancerat program: 2055:-/termin (inkluderar huvudinstrument, biinstrument och teoriundervisning)

Förlängd lektionstid: 1620:-/termin

Sångundervisning:
Sång 7 - 9 år: 590:-/termin.
Sång 10 - 12 år: 680:-/termin.
Sång från 13 år: 1155:-/termin.

Orkester, ensemble och kör: Avgiftsfritt.

Musiklek: 590:-/termin.
 

Blockflöjtsgrupp: 590:-/termin 

Musikproduktion: 787:–/termin.

Rockskola: 785:-/termin.

Musik eller bildkurs för barn med autism(från7år):

Musik: 590:-/termin, Bild: 785:-/termin

Dans/Teater/Bild och form:
Lektionstid 45 min: 680:-/termin
Lektionstid 60 min: 785:-/termin
Lektionstid 75 min: 975:-/termin
Lektionstid 90 min: 1155:-/termin

Fakturering

Vi skickar normalt ut fakturor i augusti-september och december-januari. Det är möjligt att dela upp betalningen. Kontakta kulturskolans expedition på tel 5782 91 72.

Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Om en elev börjar undervisningen under terminens senare hälft debiterar vi halv avgift.

Måste jag betala avgiften även om mitt barn inte har gått på sina lektioner?

Även om en elev deltar oregelbundet i undervisningen eller slutar innan terminens slut måste hela avgiften betalas. Första terminen debiteras dock ingen avgift om vårdnadshavaren meddelar kulturskolans expedition att eleven slutar före det fjärde lektionstillfället. Därefter debiteras full avgift varje termin om inte vårdnadshavaren före terminens början meddelar kulturskolans expedition att eleven slutar.

Garanti

Kulturskolan garanterar elever som deltar från höstterminens början 28 lektionstillfällen per läsår. Om en elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte infinner sig till lektion räknas det ändå som ett lektionstillfälle.

Indexreglering

Kulturskolans avgifter indexregleras inför varje läsår från och med hösten 2013.


Publicerad av: Patrik Hogenäs

Senast uppdaterad: 2017-11-16

Högermeny

Kontakt

Tyresö kulturskola

Kulturskolechef
Christina Holm
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 A, hus A, ingång A1
135 46 Tyresö

Politiskt ansvar