Tyck till om tyreso.se

Bygglov och anmälan

Hej och välkomna till bygglovsidorna!

Vad vill du bygga?

Rubrikerna i menyn är en lista på åtgärder som kräver bygglov och/eller anmälan. Hittar du inte vad du söker, titta på Bygglov A-Ö där vi har samlat all information i bokstavsordning.

Får jag bygga?

Läs om vilka åtgärder som kräver att du ansöker eller anmäler till oss på bygglovenheten innan du startar ditt projekt. Ladda ner broschyr från Boverket

Digital handläggning

På mittbygge.se kan du ansöka om bygglov, rivningslov, marklov eller göra en anmälan. Från "Mina ärenden" kan du skicka in kompletterande handlingar och följa dina ärenden fram till beslut. E-legitimation krävs.

mittbygge

 

Ritningsarkivet

I vårt digitala ritningsarkiv kan du själv söka efter ritningar i arkiverade bygglovsärenden. Läs mer här.

Checklista

Snabbare handläggning

För att underlätta för dig att få en snabbare hantering av ditt ärende har vi skapat checklistor för de handlingar som behövs för att ditt ärende ska anses vara komplett.
Checklistor

 

 

Vanliga frågor

 • Vad är bygglovbefriat?

  Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, murar, plank, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader och uthus utan bygglov.

  Läs mer om bygglovsbefriat

 • Bygglovprocessen

  Innan du lämnar in en ansökan bör du först ta reda på vilka förutsättningar som finns, och om det du vill bygga kräver bygglov eller är anmälningspliktigt. Nästan hela Tyresö kommun är detaljplanelagd (bestämmelser som reglerar vad och hur man får bygga).

  Läs mer om bygglovprocessen

 • Vad kostar det?

  En avgift tas ut för handläggningen av bygglov. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

  Läs mer om kostnader

 • Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Enkla frågor. Om du har enklare frågor kring bygglov, vad du får bygga på din tomt, detaljplaner och ritningar, kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00. 

  Bygglovsrådgivning. Vill du undersöka om det är möjligt att bygga det du har tänkt och närmare diskutera dina idéer? Boka tid för bygglovsrådgivning genom att kontakta Servicecenter, 08-5782 9100.
  Välkommen på bygglovrådgivning

  Pågående ärenden. Kontakta din tilldelade handläggare.
  Kontakta din handläggare

  Är du företagare? Kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00, eller vår företagslots, Björn Persson på 08-5782 93 33, bjorn.persson@tyreso.se


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-23

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.