Tyck till om tyreso.se

Bygglov och anmälan

Hej och välkomna till bygglovsidorna!

Vad vill du bygga?

Rubrikerna i menyn är en lista på åtgärder som kräver bygglov och/eller anmälan. Hittar du inte vad du söker, titta på Bygglov A-Ö där vi har samlat all information i bokstavsordning.

Digital handläggning

På mittbygge.se kan du ansöka om bygglov, rivningslov, marklov eller göra en anmälan. Från "Mina ärenden" kan du skicka in kompletterande handlingar och följa dina ärenden fram till beslut. E-legitimation krävs. Mittbygge

Ansöker du via e-tjänsten från den 1 mars till och med juni 2017 reducerar vi dessutom din lov/anmälanavgift* med 10% upp till en avgift på 10 000 kronor. Avgifter över 10 000 kronor rabatteras i stället med maximalt 1 000 kronor.

*Sänkningen avser del av den administrativa kostnaden för bygglov & anmälan. Detaljplaneavgift och avgift för kungörelse eller andra tillkommande avgifter berörs inte av rabatten.

Mittbygge.se - sök bygglov digitalt

 

Checklista

Snabbare handläggning

För att underlätta för dig att få en snabbare hantering av ditt ärende har vi skapat checklistor för de handlingar som behövs för att ditt ärende ska anses vara komplett.
ChecklistorFår jag bygga? Ny broschyr från Boverket. 
Ladda ner broschyren här 
 

 

Vanliga frågor

 • Vad är bygglovbefriat?

  Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, murar, plank, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader och uthus utan bygglov.

  Läs mer om bygglovsbefriat

 • Bygglovprocessen

  Innan du lämnar in en ansökan bör du först ta reda på vilka förutsättningar som finns, och om det du vill bygga kräver bygglov eller är anmälningspliktigt. Nästan hela Tyresö kommun är detaljplanelagd (bestämmelser som reglerar vad och hur man får bygga).

  Läs mer om bygglovprocessen

 • Vad kostar det?

  En avgift tas ut för handläggningen av bygglov. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

  Läs mer om kostnader

 • Hur snabbt får du svar?

  Vårt mål är att återkoppla till dig inom 6 veckor från att en komplett ansökan lämnats in.

  Tänk på att lämna in kompletta handlingar – då går handläggningen snabbare.

  Vi har checklistor för de flesta typer av ärenden. Om du lämnar in de handlingar och ritningar som står i checklistan så kommer ditt ärende i de flesta fall att vara komplett från början.

  Om åtgärden avviker från bestämmelserna i detaljplanen tar ärendet längre tid att handlägga.

 • Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Enkla frågor. Om du har enklare frågor kring bygglov, vad du får bygga på din tomt, detaljplaner och ritningar, kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00. 

  Bygglovsrådgivning. Vill du undersöka om det är möjligt att bygga det du har tänkt och närmare diskutera dina idéer? Boka tid för bygglovsrådgivning genom att kontakta Servicecenter, 08-5782 9100.
  Välkommen på bygglovrådgivning

  Pågående ärenden. Kontakta din tilldelade handläggare.
  Kontakta din handläggare

  Är du företagare? Kontakta Servicecenter, 08-5782 91 00, eller vår företagslots, Björn Persson på 08-5782 93 33, bjorn.persson@tyreso.se


Publicerad av: sea.kallin@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-27

Högermeny

Kontakt

Kontakta Servicecenter om du har frågor om bygglov


All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.