Tyck till om tyreso.se

Taxor och avgifter

Här hittar du länkar till de sidor på webbplatsen som beskriver taxor och avgifter inom olika verksamheter.


Taxor och avgifter

 • Barnomsorgstaxa

  Här kan du läsa vad det kostar att ha barn i förskolan, hos en dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) och i skolbarnsomsorgen (fritids).

 • Bygglov och bygganmälan

  Avgiften för bygglov och bygganmälan varierar. Ofta tillkommer också avgifter för nybyggnadskarta, VA-utredning, utstakning och lägeskontroll.

 • Kulturskoleavgifter

  Här hittar du vad det kostar för ditt barn att lära sig sång, dans, instrument, teater med mera på Kulturskolan.

 • Lokalavgifter

  Tyresös samlingslokaler kan bokas av föreningar och privatpersoner för möten, konferenser och festarrangemang.

 • Renhållningstaxa

  Här finns information om vad avfallshämtning, matavfallshämtning, latrinhämtning och slamtömning kostar.

 • Socialtjänstens avgifter

  Här finns taxor som gäller för till exempel äldreboende och hemtjänst.

 • VA-taxa

  Här kan du läsa om avgifter för vatten och avlopp.

Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-31

Högermeny

Skattekollen

Skattekollen

Skattekollen

Räkna ut exakt hur dina skattepengar fördelas bland kommunens verksamheter.  
Till skattekollen