Tyck till om tyreso.se

Kommunplan och budget 2018

Kommunfullmäktige har uppdaterat kommunplanen för det kommande året. I den kan du läsa om visionen för 2030 om att Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. Fem strategiska målområden anger riktningen.

De fem strategiska målområden stödjer arbetet med att nå visionen om hur Tyresö ska vara år 2030.
Här kan du läsa visionen.

1. Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen år 2030 ska prägla allt arbete, från den fysiska planeringen av kommunen till skola, äldreomsorg och parkförvaltning. Tyresö ska bidra till en positiv utveckling i hela regionen. Ett viktigt mål är att Tyresö ska vara en av de bästa skolkommunerna. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och att vara Tyresöbo.

2. Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv som innefattar hög servicekänsla, god nåbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna. En utökad satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Tyresöborna ska vara med och påverka utvecklingen i kommunen. Medborgarperspektiv, valfrihet, respekt, närhet och tillgänglighet ska prägla alla verksamheter.

3. Blomstrande näringsliv

Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen arbetar för ett gott företagsklimatet och konkurrerar aldrig med näringslivet. Genom god planering och nära samarbete med näringslivet kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Kommunens service till företagare ska vara god och snabb. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

4. God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. Det är nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och pensionsåtaganden mot medarbetarna. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. Skattebetalarna visas respekt genom kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat.

5. Attraktiv arbetsgivare

För att Tyresö kommun ska präglas av en god service till medborgarna krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin attraktivitet som arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.                  
Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till karriärutveckling och konkurrenskraftiga löner.

Fullständiga beskrivningar finns i kommunplanen.

Så används dina skattepengar

Vill du veta hur mycket du betalar till kommunens olika verksamheter? Genom skattekollen får du veta exakt hur din skatt fördelas bland verksamheterna. 

Till skattekollen


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-01