Tyck till om tyreso.se

Bokslutet 2015 i korthet

Resultatet för 2015 uppgick till 14,8 miljoner kronor. Det innebär att kommunen för nittonde året i rad redovisar ett ekonomiskt överskott. Det samtidigt som antalet invånare växte med 1,7 procent och vi blev 787 fler invånare.

Pengafördelning 2015

Så användes intäkterna

Diagrammet visar grovt hur kostnaderna fördelas på olika verksamheter. I Skattekollen kan du se exakt hur mycket av din månadslön som går till olika kommunala verksamheter.

Tyresö kommun finansieras till största delen av skatteintäkter. Därtill kommer bidrag, avgifter och övriga intäkter.

För varje intjänad hundralapp betalar Tyresös invånare 19,48 kronor i kommunalskatt, vilket är den lägsta kommunalskatten bland Södertörns­kommunerna. Invånarna betalar dessutom 12,10 kronor till landstinget.

Intäkter, miljoner kronor
Skatteintäkter 2 009,4
Utjämningssystem med mera 131,2
Fastighetsavgift 69,7
Statsbidrag maxtaxa 17,0
Övriga intäkter 553,0
Summa 2780,2

Kommunalskatt (%)
Till kommunen 19,48
Till landstinget 12,10
Totalt 31,58 


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-14

Högermeny

Relaterad information

Skattekollen

Skattekollen

Skattekollen

Räkna ut exakt hur dina skattepengar fördelas bland kommunens verksamheter.  
Till skattekollen