Tyck till om tyreso.se

Bokslutet 2014 i korthet

Resultatet för 2014 uppgick till 5,7 miljoner kronor. Det innebär att kommunen för artonde året i rad redovisar ett ekonomiskt överskott.

Så användes intäkterna

I diagrammet nedan kan du se hur kostnaderna fördelas på olika verksamheter.

Graf ÅR 2014

Tyresö kommun finansieras till största delen av skatteintäkter. Därtill kommer bidrag, avgifter och övriga intäkter.

För varje intjänad hundralapp betalar Tyresös invånare 19,48 kronor i kommunalskatt, vilket är den lägsta kommunalskatten bland Södertörns­kommunerna – i diagrammet ser du vad pengarna går till. Invånarna betalar dessutom 12,10 kronor till landstinget.

Intäkter, miljoner kronor
Skatteintäkter 1896,3
Utjämningssystem etc 142.6
Fastighetsavgift 68,3
Statsbidrag maxtaxa 17,6
Övriga intäkter 458.5
Summa 2583,3

Kommunalskatt (%)
Till kommunen 19,48
Till landstinget 12,10
Totalt 31,6 


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-03

Högermeny