Tyck till om tyreso.se

Bokslutet 2013 i korthet

Resultatet för 2013 uppgick till 27 miljoner kronor. Det innebär att kommunen för sjuttonde året i rad redovisar ett ekonomiskt överskott.

Så användes intäkterna

I diagrammet nedan kan du se hur kostnaderna fördelas på olika verksamheter.

Bokslutsdiagram 2014

Tyresö kommun finansieras till största delen av skatteintäkter. Därtill kommer bidrag, avgifter och övriga intäkter.

För varje intjänad hundralapp betalar Tyresös invånare 19,48 kronor i kommunalskatt, vilket är den lägsta kommunalskatten bland Södertörns­kommunerna – i diagrammet ser du vad pengarna går till. Invånarna betalar dessutom 12,10 kronor till landstinget.

Intäkter, miljoner kronor
Skatteintäkter 1847,2
Utjämningssystem etc 137,2
Fastighetsavgift 67,2
Statsbidrag maxtaxa 19,2
Övriga intäkter 492,8
Summa 2563,5

Kommunalskatt (%)
Till kommunen 19,48
Till landstinget 12,10
Totalt 31,5 


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Högermeny