Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

"Jag stimulerar barnens kreativitet"

Monica Felldin

Monica Felldin är förskollärare på förskolan Speldosan. Sedan 1991 har hon lotsat hundratals barn genom de första viktiga åren.

Både som Tyresöbo och som förskollärare ser Monica Felldin naturen i Tyresö som en av de största fördelarna med kommunen. Med förskolan åker de ofta till både Alby och Nyfors. I över tjugo år har hon arbetat på samma förskola, men under de åren har mycket förändrats inom barnomsorgen.

– Från att ha varit en hemlik miljö med fokus på omsorg tycker jag att dagens lokaler har en mer inbjudande miljö som lockar till lek och utforskande. Barnens intresse styr mer idag än tidigare, säger Monica Felldin.

Fokus på teknik och naturvetenskap

Speldosan är känd för sitt fokus på teknik, matematik och naturvetenskap. Bland annat har deras legosorterarrobot varit med i Bolibompas program Hjärnkontoret.

– Det är så roligt att få vara med barnen när de arbetar med det här. Kreativiteten och uppfinningarna är fantastiska, säger hon och tillägger:

– Jag älskar mitt jobb. Det bästa är den stora friheten som finns inom ramarna. Den ger oss som pedagoger möjlighet att själva utforma verksamheten. Och så tycker jag om den vi-känsla som finns på förskolan både bland barn och pedagoger.

Volontärsjobb som kompetensutveckling

Som anställd i kommunen tog Monica Felldin chansen att åka som volontär till Thailand och arbeta på ett barnhem i två veckor.

– Jag tycker att det är fantastiskt att jag fick den möjligheten. Dels för att det här barnhemmet verkligen behöver stöd, dels för att vi har kunnat arbeta med mina berättelser och bilder från resan i värdegrundsarbetet på förskolan. Vi har pratat mycket med barnen om att det finns barn som inte har någon säng och inte kan bo hos sina föräldrar. Barnen har varit mycket engagerade, deras föräldrar också, säger hon.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-17

Högermeny