Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

"Här satsar vi mycket på skolan"

Johan Ahlkvist_Foto Kristofer Hedlund

Johan Ahlkvists resa inom Tyresö kommun har gått snabbt. Han började jobba som rektor i mars 2015, och blev i september samma år verksamhetschef.

Vad lockade dig till Tyresö kommun?
– Jag har lång erfarenhet av grundskolevärlden och av att jobba i kommun. Innan jag kom hit hörde jag många positiva saker om Tyresö kommun, så som att man satsade mycket på skolan där, både ekonomiskt och pedagogiskt. Jag bestämde mig för att söka mig hit förr eller senare, och på den vägen är det!

Vilka utmaningar möter du?
– I min roll handlar det framförallt om att se till att det blir så bra förutsättningar för verksamheterna som möjligt, med exempelvis bra ekonomiska resurser och bra lokaler anpassade efter skolornas behov. Lärare och elever ska kunna fokusera på att göra ett bra jobb, och inget annat.

– Jag behöver även se till att vi är en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera kompetenta
lärare. Vi satsar därför mycket på kompetensutveckling, exempelvis för att ge lärarna fler bedömningsverktyg i klassrummet.

Vilka karriärvägar finns?
– Som lärare har du exempelvis möjlighet att bli förstelärare då du tar ansvar för olika utvecklingsområden på skolan. Du kan även bli arbetslagsledare, biträdande rektor och slutligen rektor. En av Tyresö kommuns styrkor ligger i att vi gärna rekryterar internt när vi behöver fylla en tjänst. Det gör att det finns stora möjligheter för dig som jobbar inom Tyresö kommun, eftersom vi ser till den kompetens vi redan har istället för att börja leta externt.

När känner du dig stolt över Tyresö kommun?
– När jag får se hur bra våra elevers skolresultat är. Resultaten har haft och fortsätter ha en stark positiv utveckling. Det betyder att våra elever har bra förutsättningar att nå långt i sin kunskapsutveckling, och få en bra start i livet. Det tycker jag är ett kvitto på att det arbete vi gör verkligen gör skillnad. Det är ju eleverna som måste göra jobbet, men vi vuxna ser till att förutsättningarna blir så bra som möjligt.

Text: Andrea Mogren  Foto: Kristofer Hedlund

 

FAKTA

Namn: Johan Ahlkvist
Titel: Verksamhetschef grundskolan.
Utbildning: Rektorsutbildning, Uppsala universitet, examen 2012.
Vad gör du helst på fritiden? Jag är gärna med min familj ute i naturen, exempelvis i friluftsområdet i Alby eller Tyresta naturvårdsreservat.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-03

Högermeny