Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

”Jag arbetar för kommande generationer”

 

Carolina Fintling Rue

Carolina Fintling Rue trodde att Tyresö låg långt ifrån Stockholm. Nu vet hon bättre: − Det är en väl bevarad hemlighet att Tyresö är jättenära, säger hon. Nu är hon översiktsplanerare och för en livaktig dialog med medborgarna om framtida Tyresö.

Förutom arbetet med översiktsplan jobbar Carolina Fintling Rue med andra framtidsfrågor som utvecklingen av friluftsområdet och naturreservatet Alby och utformningen av ett nytt gymnasium.

-Det handlar om att skapa en attraktiv och långsiktigt hållbar miljö genom en strategi för mark-och vattenanvändning. Alltså var vi ska bygga vad och hur - och så klart även var vi inte ska bygga. Nästan allt som beslutades i den senaste översiktsplanen är genomfört och strategierna har följts även om alla mål ännu inte nåtts, säger Carolina Fintling Rue som förklaring varför det behövs en ny redan.

Hon berömmer kommunens snabbhet och handlingskraft:

− Saker blir gjorda, det är inte bara snack.

Vad är det bästa med jobbet?
− Det är väldigt kul att omsätta politikens vision till en strategi. Och sedan få se hur andra tar vid för att det vi jobbat fram ska bli verklighet, säger Carolina Fintling Rue.

− Vi växer vare sig vi vill eller inte. Det betyder bland annat mer avfall och högre krav på avfallshanteringen. Fler som går i förskola, skola och behöver äldreomsorg. Det ett pussel som ska läggas, säger hon.

Carolina Fintling Rue säger att det är en utmaning att skapa förståelse för helheten och för att ingen tillväxt inte är ett alternativ i en region som denna.

− Att lyssna på vad medborgarna tycker och vill i dessa frågor är viktigt och grymt kul på köpet, säger hon.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-17

Högermeny