Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Miljö- och trafikchefen Göran Norlin

Publicerad den: 2013-12-02

Vägen till tjänsten som chef för kommunens miljö- och trafikavdelning har varit kringelkrokig för Göran Norlin. Genom djärva lösningar och ett stort engagemang vill han nu säkra att Tyresös miljöarbete ligger i framkant.

Göran Norlin vid kommunens elladdningsstation

Som chef för miljö- och trafikavdelningen är Göran Norlin en viktig kugge i kommunens offensiva miljösatsning. På frågan om vad som ledde honom in på yrket svarar han lättsamt att "vägen varit lång - och väldigt krokig".Göran Norlin

Och visst stämmer det, Göran Norlin har gjort ett totalt karriärsskifte. I flera år drev han en liten bygg- och städfirma. Där arbetade han främst med montering av byggnadsställningar, ett riskfyllt och slitsamt yrke. Intresset för miljön grodde i bakgrunden och efter ett besök på arbetsförmedlingen på 90-talet valde han att sadla om.

– Jag kände en stark lust att engagera mig i miljöfrågor. När jag fick barn började jag titta upp, och såg vad som faktiskt händer i världen. Jag insåg att människor ska leva här efter mig och att jag måste tänka längre än min egen näsa, säger han.

Har gjort snabb karriär

Dryga 30 år fyllda valde Göran Norlin att fullfölja sina gymnasiestudier vid Komvux. Därefter följde fem års biologistudier på universitet. Efter totalt sju års studier började han arbeta i Tyresö kommun som samordnare för Agenda 21 – en internationell handlingsplan antagen 1992 med syfte att motverka miljöförstöring i världen. Efter ett antal avkrokar återvände han till Tyresö 2008, då som enhetschef. Den rollen har han haft fram till 1 juni i år då han enheten blev avdelning och även inkluderar skötsel av gator, parker och friluftsområdet Alby. Göran Norlin ångrar idag inte sitt val.

– Det är kul att se se att det faktiskt går att göra karriär utifrån miljöfrågor. Inom det här skrået är karriärmöjligheterna vanligtvis inte så stora, men här tycker jag att man är bra på att låta medarbetarna utvecklas, säger han.

En grön kommun

När Göran Norlin talar om miljöutmaningarna i Tyresö kommun är det inte med skepticism och oro, utan med tillförlit och ett stort engagemang.

– Vi har verkligen börjat betraktas som en miljökommun, jag hör det när jag är ute bland människor. Och människor hör ofta av sig till mig och frågar om olika satsningar, exempelvis får jag mycket frågor om elbilar och vår  snabbladdningsstation här i centrum, berättar han.

När tidningen Miljöaktuellt presenterade siffror över Sveriges mest miljövänliga kommuner 2013 hamnade Tyresö på plats 41 bland landets 290 kommuner, en förbättring med 40 placeringar från året innan. Göran Norlin menar att framgångsreceptet bygger på att många vill bidra till att Tyresö ska vara en grön kommun.

– Numera tänker man grönt, effektivt och energismart i alla steg – från översiktsplan till fysiskt byggande. Som Tyresöbo ska det vara lätt att välja en miljövänlig livsstil och för det krävs ett långsiktigt grönt arbete från både politiker och tjänstemän, säger han.

 

Det handlar om jordens överlevnad

Samtidigt som optimismen är stor så påpekar Göran Norlin att man inte får sänka garden. Miljöarbetet måste fortgå. På frågan om vad som driver kommunens miljösatsning, väljer han att vända på frågan;

– Det ultimata skälet till miljöarbetet är för att det är viktigt för människan och alla organismer som lever på jorden. Det är helt enkelt så att vi förbrukar mer av jordens resurser än vi producerar. Sen kan det finnas såväl kommersiella som ideella motiv bakom olika initiativ. Rent krasst bryr jag mig inte om varför man vill satsa på miljön, det viktigaste är resultatet – att någonting händer, säger han.

Transporter i fokus

När Göran Norlin blickar framåt är det främst miljövänliga transporter som ligger i fokus. Ett viktigt projekt är den samordnade varudistribution som man hoppas sjösätta 2014.

Varje år sker tusentals transporter till kommunens alla verksamheter. Genom en samordnad varudistribution hoppas man effektivisera transporterna och halvera koldioxidutsläppen. Det går ut på att transporterna samordnas mellan södertörnskommunerna genom en gemensam logistikcentral. Utifrån centralen levereras sedan varorna ut till verksamheterna via körslingor som följer en bestämd tidtabell.

– Som kommun vill på olika sätt bidra till miljövänliga transporter, genom att samordna transporter, köpa in fler elbilar och ladda dessa med miljövänlig el. Samtidigt vill vi visa Tyresöborna och grannkommunerna att vi tror på det här, och ge människor möjlighet att färdas miljövänligt. Det ska vara lätt att göra rätt, förklarar han.

 Ett del av satsningen är därför att bygga ut cykelbanor och cykelparkeringar, ha offentliga cykelpumpar, förbättra bussarnas turtäthet och busshållplatserna samt göra det lätt att köra elbil genom att bygga laddstationer.

Text: Max Isaksson


Publicerad av: max.isaksson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-29

Högermeny

Göran Norlin

Göran Norlin

Namn: Göran Norlin
Ålder: 52 år
Bor: I Vendelsö
Fritidsintressen: Gillar att bygga och snickra
Yrkesrelaterad utbildning: Studerade 2 år på Komvux för att därefter genomgå 5-årig biologiutbildning vid Stockholms universitet.
Ansvarsområden: Som avdelningschef ansvarar Göran Norlin för områdena: naturvård och naturreservat, trafiksäkerhet, folkhälsa, miljö- och klimatarbetet samt park- och gatudrift. 
Egna resval: "Cyklar en del på sommaren och åker annars biogasbil. Har dock beställt en laddhybridbil. I jobbet åker jag elbil, elmoped eller elcykel."

Kontakt

Tekniska kontoret

Avdelningschef, miljö- och trafikenheten
Göran Norlin
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar