Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fritidsgårdschefen Inger Lundin

Huvudbild

Inger Lundin är fritidsgårdschefen som lever och andas barn och ungas möjlighet till fritidsintressen och hälsa. Med 30 års erfarenhet inom fritidsverksamhet råder det ingen tvekan om vad hjärtat klappar för. - För mig är det så naturligt att jobba med barn och ungdomar och se hur de växer, säger hon.

Efter en fritidsledarutbildning fick hon direkt jobb som fritidsledare i Tyresö och har jobbat i kommunen sedan dess. Sedan 2002 är hon chef över Tyresö kommuns fritidsgårdar.

Trots att arbetsuppgifterna idag är av mer administrativ och strategisk karaktär så ser hon ändå till att ha direktkontakt med barnen och ungdomarna. Barnens möjlighet att påverka är grundpelare för hela fritidsverksamheten.

- Det är viktigt att jobba med direkt delaktighet. Ungdomarna ska kunna komma med förslag och om det är möjligt så genomförs det så snabbt det går, säger Inger Lundin.

Engagemanget för barn och unga på jobbet är lika naturligt för Inger som hennes brinnande handbollsintresse. Hon har lyckats kombinera sina två främsta intressen då hon länge varit aktiv i Tyresös Handbollsförening, både som ledare för tjejlagen och styrelsemedlem. Hon har blivit en så pass stor profil inom idrotten i kommunen att hon utsågs till Årets ledare på Kultur- och idrottsgalan 2012.

Unik satsning på HBTQ-verksamhet

I rollen som chef trivs hon särskilt med att ha friheten att forma verksamheten och understryker hur viktigt det är att testa nya saker beroende på vilka behov som uppstår. En ny sådan satsning är HBTQ-verksamheten Arcus i Bergfotens fritidsgård. Den startades med syfte att skapa en trygg och fördomsfri mötesplats för alla unga från årskurs sju och uppåt, oavsett sexuell läggning. Mötesplatsen ska fungera som en plattform för diskussion med fokus på värdeövningar och normkritiskt tänkande. Ambitionen är även att på sikt integrera tänket på alla fritidsgårdar.

Bakgrunden till satsningen är nya nationella strategier för HTBQ-frågor. Tyresö kommun har ansökt om stöd för att fördjupa och intensifiera detta arbete och Arcus är ett steg på vägen. Initiativet har fått positivt mottagande men Inger Lundin berättar att uppstarten har varit något svårarbetad.

- Vi har haft svårt att få dit folk men kännedomen om Arcus börjar nu sprida sig och det är glädjande. Jag tror det har funnits en uppfattning om att verksamheten bara är till för de personer som kommit ut, men tanken är att alla är välkomna, säger hon.

"Vi vill vara föregångare"

Att arbeta med barn och unga och hålla sig ajour med vilka behov som finns är en utmaning. Inger berättar om att behoven ser annorlunda ut idag än för 20-30 år sedan. Samhället har blivit mer komplext, inte minst för barnen.

- Idag har barnen fler saker att förhålla sig till. De som har det svårt kan ha det svårt på många olika sätt, till exempel genom de sociala nätverk de rör sig i, missbruk eller avsaknad av bra vuxna, säger Inger Lundin.

Att förutsättningarna i samhället förändrats har även påverkat hur rollen som fritidsledare ser ut idag. Idag måste man befinna sig på de platser där barn och unga är, något som är en utmaning i och med utvecklingen av sociala medier. Att kunna hitta nya kanaler för att nå barn och unga tycker dock Inger Lundin är en rolig utmaning.

- Kulfaktorn är oerhört viktig idag. Därför är det bra att ha en stark närvaro på Facebook och Instagram till exempel. Vi har även startat en Youtube-kanal där vi lägger ut roliga videos, nu senast en från skidresan på sportlovet, säger hon.

Inger Lundin berättar vidare att det inte bara handlar om att vara nytänkande när det gäller att satsa på nya verksamhetsområden. Nya arbetssätt är minst lika viktiga som exempelvis att låta fritidsledarna byta enheter. På detta sätt kan kompetensen användas på olika håll och på ett mer effektivt sätt. Hon understryker även vikten av att samverka, både lokalt men även regionalt.
Bästa med TyresöDärför deltar Tyresö fritidsgårdar i olika nätverk som syftar till att utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna. Nackanätverket är ett av dem där flera kommuner samverkar genom att bland annat ta fram gemensamma nyckeltal och enkäter med syfte att kvalitetssäkra verksamheterna. Ett annat är Kunskapscentrum för fritidsledarskap där flera kommuner deltar vars fokus ligger på metodutveckling av ledarskap. Samarbete är nyckeln, menar Inger Lundin, men påpekar samtidigt behovet av fördjupad och förbättrad samverkan lokalt.

- Jag ser många möjligheter att öka samverkan mellan fritidsgårdarna, socialtjänst och polis till exempel. Idag faller saker mellan stolarna och barn och unga blir lidande. Jag vill att Tyresö ska vara föregångare när det gäller samverkan så vi måste vara öppna för fler gränsöverskridande samarbeten. Samma sak gäller föreningslivet, säger hon.

Barn och ungas hälsa – en viktig framtidsfråga

Inger Lundin har många idéer för hur fritidsverksamheten kan utvecklas, inte bara själva verksamheten utan med en stark koppling till det övriga samhället. Ett stort utvecklingsområde som måste intensifieras är arbetet med att förbättra folkhälsan. Och där är föreningslivet en viktig nyckelaktör, menar hon.

- Många besökare på fritidsgårdarna är inte aktiva i föreningslivet eller inom någon idrott och detta påverkar ju hälsan. Vi måste göra det lättare och roligare för barn och unga att röra på sig, säger hon.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-12-29

Högermeny

Information

Information

Namn: Inger Lundin
Ålder: 54 år
Jobbar som: Fritidsgårdschef
Bor: Krusboda fast uppvuxen i Torsby, Värmland
Familj: Två barn och hunden Ayla
Fritidsintresse: Handboll, så klart!
Motto: Allting går!
Styrkor: Ser möjligheter och lösningar
Oanad talang: Gillar att laga saker, är praktiskt lagd

Information

Information

Arcus är mötesplatsen för HBTQ-relaterade frågor. Alla är välkomna, oavsett läggning. Verksamheten ligger i Bergfotens fritidsgård och har öppet varje söndag kl. 17-20 för de som går i 7:an och uppåt.
Arcus finns även på Facebook: facebook.se/arcustyresö