Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

"Här finns en genuin vilja att göra skillnad."

Publicerad den: 2016-12-12

Våren 2004 fick Iréne Hededal en förfrågan om hon kunde tänka sig en projektanställning i Tyresö kommun. Som skådespelare. Sedan satte karriären fart och 2016 blev hon förvaltningschef för en av kommunens fem förvaltningar, utvecklingsförvaltningen.

Irene Hededal
Iréne Hededals första kontakt med Tyresö kommun var när hon erbjöds att gestalta Helga i projektet "Möt forntiden", en upplevelsedag för Tyresös tredjeklassare. Under en månad skulle hon rista runor, baka bröd, leka med mera vid järnåldersgravarna vid Alby. Idag ansvarar hon för hela kommunens kultur-och fritidsverksamheten, samt för gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Den första kontakten med Tyresö kommun gav mersmak.

– Jag kände direkt "här har jag lust att jobba" när jag kom på intervju om projektanställningen. Det var en så trevlig, avspänd stämning, mycket skratt och ett personligt bemötande, berättar Iréne Hededal som tackade ja direkt.

Engagemang, samarbete och mod

Det Iréne Hededal uppskattar med att arbeta i just Tyresö kommun är det starka engagemanget och att man så lätt kan få överblick över hela kommunens verksamhet, förstå sammanhanget och vara delaktig.

– Här finns en kultur som gör det lätt att ta kontakt med alla, och vi uppmuntras att ge input även utanför det egna verksamhetsområdet. Det finns en genuin vilja att göra skillnad, vilket är en stor tillgång på en arbetsplats, säger hon och tillägger att ordet "nära" gäller mycket i Tyresö: inte bara närhet till stad och natur utan också till varandra.

Iréne Hededal var under ett år del av den "skuggledning" som kommundirektören Bo Renman inviterar till för att få återkoppling om hur ledningen och styrningen fungerar ute i verksamheterna och vad som kan göras för att ytterligare förbättra arbetsklimatet.

– Det var väldigt värdefullt att få detta utrymme för samtal med strategisk och intellektuell höjd. Dessutom breddade jag mitt nätverk på detta sätt, och lärde känna kommunledningen bättre, säger hon.

Möjlighet till karriär och utveckling

Iréne Hededal har en bakgrund inom teatervärlden, som skådespelare, regissör, manusförfattare och producent. Den fria teatergrupp som hon drev arbetar med uppsökande och undersökande teaterverksamhet ur ett barn- och ungdomsperspektiv. När projektet "Möt Forntiden" avslutades anställdes aktören som teaterlärare vid Tyresös kulturskola, som hon senare blev chef för. För att snabbt gå vidare till att bli kulturchef med ansvar för alltfler verksamheter.

Kultur och fritid ingår, tillsammans med gymnasium, vuxenutbildning och arbetscentrum, i Tyresös utvecklingsförvaltning. Sättet att organisera verksamheter behöver ses över då och då, och Iréne Hededal blev tillförordnad förvaltningschef i januari 2016 medan en utvärdering av synergieffekter mellan olika enheter gjordes. Slutsatsen blev att behålla förvaltningen men omorganisera lite inom den. Iréne Hededal tackade i september ja till tjänsten som förvaltningschef.

– Det är ett roligt och spännande jobb och det var lyckosamt att jag fick testköra som tillförordnad innan jag fick frågan om chefsjobbet. Mitt fokus är nu på hur vi ska organisera oss internt för att på bästa sätt utföra våra uppdrag, nå målen och ha glädje av att samarbeta. Det är också viktigt för mig att få rätt rapportering så att jag har en bra överblick över helheten, säger Iréne Hededal.

Att vara chef i Tyresö kommun

Ledarskapet får goda betyg i kommunens medarbetarundersökningar. Ett gott ledarskap är nyckeln till god service till medborgarna, effektivitet och ett gott arbetsklimat för medarbetarna. För att bevara och utveckla denna styrka tas nu ett nytt chefs- och ledarprogram fram. Dessutom är kommunens samtliga chefer är medskapare till en ny ledarfilosofi.

Iréne Hededal har varit starkt involverad i arbetet med ledarfilosofin. Nyckelorden har spikats efter gruppdiskussioner vid träffar med samtliga chefer*: fokus på resultat, helhetssyn, dialog, tillit, engagemang och mod.

– Det är roligt att vara så delaktig i denna kreativa process som behandlar de utmaningar som ett ledarskap i kommunen bjuder på. Tillsammans och genom ett nära ledarskap leder vi Tyresö framåt. Jag märker att värdeorden väcker engagemang och håller att diskutera. Det handlar ju om vad vi är och vad vi vill, säger hon.

Den skuggledning som Iréne deltog i var ett pilotprojekt, men samarbetsformen har nu permanentats.
Som chef kan man anmäla intresse för att delta, och det oberoende av vilken nivå av chef man är.

 

* Ett chefsforum för kommunens samtliga chefer, cirka 140 totalt, hålls fyra gånger per år för att skapa en gemensam helhetssyn och inspirera varandra. Varje månad för får cheferna också ett nyhetsbrev kring vad som är aktuellt vad gäller styrprocess, samt i personalrelaterade frågor.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-09

Högermeny

Fakta Iréne Hededal

Fakta Iréne Hededal

Namn: Iréne Hededal
Aktuell som: chef för utvecklingsförvaltningen
Ålder: 48 år
Bor: I Hökarängen
Familj: maken Danny, barnen Gabriel, 18 år, Elin, 14 år
Utbildning: Filosofie kandidatexamen i socialt arbete och teatervetenskap.
Fritidsintresse: Sedan i somras nyvunnet intresse att jogga. Konsten är att hänga i nu när jobbet och vintern och bekvämligheten sätter upp hinder. Och att se varje ny dag som en möjlighet att lyckas istället för att våndas över gårdagens misslyckande.
Motto: "Everything will be okey in the end. If it´s not okey, it is not the end” /John Lennon