Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Om Tyresö

Huvudbild

Tyresö ligger en kvart från Stockholms city med skärgården inpå knuten. Välkommen till en attraktiv kommun med höga ambitioner, en stark tillväxt och medborgarna i fokus.

Tyresö är Sveriges 49:de största kommun och befinner sig i en stark utveckling. Dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Hela centrum ska förnyas, nya bostadsområden ska utvecklas och Brevikshalvön omvandlas för skärgårdsnära permanentboende.

Medborgarna ger våra verksamheter gott betyg och 99 procent rekommenderar andra att flytta hit. Det enligt Svenskt kvalitetsindex som två år i rad utnämnde oss till Sveriges populäraste kommun.

Höga ambitioner.

Höga ambitioner. Nära livet.Ambitionerna är höga vad gäller kvaliteten på vår service. Visionen är att Tyresö år 2030 ska upplevas som den bästa boendekommunen i länet.  Vi arbetar strukturerat utifrån fem strategiska målområden: Livskvalitet, Medborgarfokus, Blomstrande näringsliv, God och långsiktig hushållning samt Attraktiv arbetsgivare. Här finns ett stort engagemang hos så väl medborgare som kommunens medarbetare.

Nära livet.

Som medarbetare i Tyresö kommun bidrar du till ett arbete som är viktigt för många och påverkar medborgarnas vardag. Det skapar engagemang och arbetsglädje bekräftar medarbetarundersökningar som genomförs. Samarbetsklimatet får också ett gott betyg.

Tyresös medarbetare är överlag nöjda med sina närmaste chefer och tycker att den egna verksamhetens mål och arbetsrutiner är tydliga. De känner sig delaktiga och tycker att cheferna lyssnar på synpunkter och förslag. Tyresö kommuns ledarfilosofi utgår från fokus på resultat – nu och i framtiden, helhetssyn och samarbete, dialog, mod och tillit.

Kommunikationer till Tyresö

Kollektivtrafiken är väl utbyggd och motorvägen leder direkt till Stockholm. På 15 minuter når man Stockholms centrala delar med kollektivtrafiken. Busstrafiken är väl utbyggd och det går direktbussar mellan Tyresö och city samt Gullmarsplan, där man lätt byter till tunnelbana, tvärbana eller innerstadsbuss.

Att bo och verka i Tyresö

I Tyresö finns goda möjligheter till en aktiv fritid. Naturen, kulturen, havet, sjöarna och storstaden finns inom räckhåll var man än befinner sig i Tyresö. Den vackra naturen, de fina strövområdena och närheten till hav och insjöar uppskattas av Tyresöbor såväl som medarbetare - särskilt inom förskolan där kringliggande natur är en stor tillgång.

Nära goda grannar

Capital of ScandinaviaTyresö kommun strävar efter att vara en ”god granne” i Stockholmsregionen genom samarbete inom infrastruktur, näringslivsfrågor och turism. Vi är en del av Stockholm - the capital of Scandinavia.

Samarbetet inom de åtta Södertörnskommunerna är särskilt utvecklat och har resulterat i bland annat ett miljöförbund och en gemensam räddningstjänst. Andra samverkansområden rör kvalitetsuppföljning, projekt inom utbildning, upphandling, sysselsättning, infrastruktur, kvalitetsutveckling, upphandling, högre utbildning och gymnasieskola. Alla dessa samarbeten gagnar medborgarna genom att samlad expertis tas till vara och skattepengarna räcker till mer.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-21

Högermeny